Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Розірвання трудового договору із працівником у ФОП

13 листопада 2015

Трудовий договір можна розірвати за ініціативою роботодавця. Якщо договір укладено на визначений строк, то його можна розірвати достроково.

З 1 січня 2015 року підприємцям більше не потрібно реєструвати в службі зайнятості трудові договори (ст. 24КЗпП). Тепер ФОП самостійно заповнює договір і видає наказ (розпорядження) про прийняття на роботу та звільнення.

Порядок розірвання договорів підприємця та працівника такий:

 • договори, укладені до 1 січня 2015 року, треба знімати з реєстрації в центрі зайнятості відповідно до Порядку № 260;

 • щоб розірвати договір, укладений після 1 січня 2015 року, звертатися в центр зайнятості не потрібно — на підставі заяви від працівника складається наказ про звільнення, вноситься запис у трудову книжку і проводиться розрахунок.

Заповнення договору ФОП

При розірванні трудового договору підприємець робить у ньому запис — зазначає підстави його припинення з посиланням на відповідну статтю КЗпП:

 • закінчення строку трудового договору — п. 2 ст. 36 КЗпП;

 • розірвання трудового договору за ініціативою ФОП — ст.ст. 40, 41 КЗпП;

 • розірвання трудового договору за ініціативою працівника — ст.ст. 38, 39 КЗпП.

Розірвання трудового договору, укладеного до 01.01.2015

Припинити дію договору та зняти його з реєстрації можна в будь-якому центрі зайнятості незалежно від місця реєстрації договору (п. 8 Порядку № 260).  Запис про звільнення вноситься в п. 17 трудового договору. У ньому підприємець пише причину розірвання трудових відносин із посиланням на статтю КЗпП. Цю процедуру проводять протягом 3 робочих днів.

Розірвання в присутності обох сторін

Підприємець і працівник особисто повинні надати два екземпляри трудового договору в центр зайнятості.

Якщо договір знімається з реєстрації не в тому центрі зайнятості, де його уклали, співробітник ЦЗ:

 • вносить у трудовий договір відомості про його розірвання і робить запис про його зняття з реєстрації в книгу реєстрації;

 • записує в екземплярах працівника та підприємця, що договір знято з реєстрації (п. 10 Порядку № 260);

 • робить дві копії договору, засвідчує їх, один екземпляр залишає в себе, другий надсилає до ЦЗ, який зареєстрував цей договір. Співробітник ЦЗ, в якому був зареєстрований трудовий договір, вносить запис про зняття його з реєстрації в книгу реєстрації та робить запис на отриманому екземплярі.

Розірвання без присутності працівника

Якщо екс-працівник до служби зайнятості з вами йти не бажає або не може, ви як роботодавець маєте право зняти договір з реєстрації самостійно, надавши інспектору служби зайнятості наступні документи:

 1. Екземпляр трудового договору.

 2. Заяву про зняття трудового договору з реєстрації, в ньому треба зазначити дату звільнення та підстави для розірвання договору.

 3. Копії таких документів:

 • повідомлення про вручення рекомендованого листа, який підтверджує відправлення працівнику повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір, або копію квитанції про відправлення рекомендованого листа. У разі якщо вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтвердних документів;

 • платіжної відомості із зазначенням суми депонованої зарплати, що підтверджує проведення повного розрахунку з працівником.

Подати ці документи в центр зайнятості може також уповноважена особа підприємця за попередньо оформленим у нотаріуса дорученням.

Співробітник ЦЗ виконує запис на екземплярах трудового договору ФОП і служби зайнятості про зняття його з реєстрації. Працівник може звернутися в центр зайнятості пізніше, протягом 3 робочих днів у його екземплярі договору проставлять позначку та засвідчать у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, яку вніс підприємець.

Розірвання трудового договору, укладеного після 01.01.2015

Не потрібно звертатися в службу зайнятості, щоб розірвати договір, укладений після 1 січня 2015 року.

Запис про звільнення підприємець вносить у п. 17 трудового договору, де пише причину розірвання трудових відносин і статтю КЗпП. Після цього ФОП і працівник ставлять підписи.

Щодо наказу (розпорядження) про звільнення працівника, КЗпП прямо не зобов’язує підприємця його складати. Але як працівник не може приступити до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом (ст. 24 КЗпП), так і звільнитися він не може без наказу про звільнення і розірвання трудового договору. Таким чином, ФОП, як і будь-який роботодавець, повинен вести кадрову документацію, що регламентує порядок використання найманої праці: оформляти накази про прийом на роботу і про звільнення.

При складенні наказу можна скористатися затвердженою формою П-4, адаптувати її, видаливши непотрібні рядки і замінивши назву реквізитів, наприклад «код ЄДРПОУ» на «РНОКПП», або розробити власну форму наказу, але з усіма обов’язковими реквізитами:

 1. Найменуванням ФОП.

 2. Назвою документа (наприклад, «Наказ»).

 3. Датою.

 4. Номером.

 5. Назвою наказу (наприклад, «про припинення трудового договору»).

 6. Текстом, у якому має бути ПІБ особи, що звільняється, її посада, дата звільнення та підстава для звільнення (наприклад, заява про звільнення).

 7. Підписом ФОП.

Приклад заповнення наказу про звільнення.

Якщо працівника звільнили незаконно, то свою позицію він зможе відстояти тільки в суді. До 1 січня 2015 року на порушення при звільненні міг вказати ЦЗ.

Запис у трудову книжку

Трудова книжка заповнюється кульковою або пір’яною ручкою, чорнилом чорного, синього чи фіолетового кольору (п. 2.4 Інструкції № 58).

Підприємець робить записи у трудовій самостійно (абз. 2 п. 2.21Інструкції № 58):

 • у графі 2 — дата звільнення;

 • у графі 3 — запис «Звільнений з роботи (далі зазначається підстава звільнення з посиланням на відповідні статті КЗпП)»;

 • у графі 4:

  • якщо договір укладено до 1 січня 2015 року — дата зняття трудового договору з реєстрації державною службою зайнятості: «трудовий договір (номер) знято з реєстрації (дата)». Цей запис у трудовій книжці засвідчує відповідальна особа ЦЗ особистим підписом і печаткою ЦЗ. Якщо працівник не був присутній при знятті трудового договору з реєстрації, то за його зверненням у ЦЗ співробітник центру протягом 3 робочих днів від дня звернення засвідчує в трудовій книжці запис про звільнення, внесений ФОП (лист Мінсоцполітики № 16/06/186-14);

  • якщо договір уклали після 1 січня 2015 року — підстава для внесення запису: номер і дата наказу (розпорядження) про звільнення.

Записи в трудовій підприємець засвідчує своїм підписом і печаткою (якщо є).

Обов'язки ФОП при звільненні

У день звільнення підприємець зобов’язаний видати працівнику заповнену трудову книжку та провести з ним повний розрахунок (ст. 47 КЗпП). Якщо працівник у день звільнення не працював, то розрахуватися треба не пізніше наступного дня після висунення звільненим вимоги про розрахунок (ст. 116 КЗпП). Про нараховані суми, що належить виплатити працівнику при звільненні, ФОП має письмово повідомити працівника перед виплатою.

У разі звільнення працівника за ініціативою ФОП він зобов'язаний також у день звільнення видати працівнику копію наказу про звільнення. В інших випадках копія наказу видається на вимогу працівника (ст. 47 КЗпП).

Якщо не видати працівнику трудову в день звільнення чи не провести з ним повний розрахунок, доведеться виплатити йому середній заробіток за весь час затримки (ст. 235 і ст. 117 КЗпП). А днем звільнення в цьому разі вважатиметься день видачі трудової.

Зверніть увагу: законодавством заборонено за ініціативою роботодавця звільняти вагітних жінок і жінок із дітьми до 3 років, самотніх матерів із дитиною до 14 років або дитиною-інвалідом (ст. 184 КЗпП), співробітників у період тимчасової непрацездатності та під час відпустки (ч. 3 ст. 40 КЗпП).

Також законодавство зобов’язує ФОПів, у яких працюють співробітники, призвані на строкову військову службу, зберігати робоче місце, посаду і виплату середнього заробітку, компенсованого з бюджету (ст. 119 КЗпП).

Відповідальність

За порушення порядку зняття з реєстрації трудового договору фізособа-підприємець несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі мінімальної зарплати. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю (ст. 265 КЗпП).

Адміністративний штраф за порушення трудового законодавства (наприклад, ФОП не дотримується строків виплати зарплати, відмовився надати колишньому працівникові інформацію про його трудову діяльність, необхідну для призначення пенсії: про стаж, зарплату тощо) становить від 510 до 1700 гривень. Повторне протягом року здійснення аналогічного порушення, за яке до особи вже застосовували адміністративне стягнення, — від 17 000 до 34 000 гривень (ст. 41 КпАП).

Список використаних нормативно-правових актів

 1. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.

 2. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X.

 3. Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення від 29.07.1993 № 58.

 4. Порядок Мінсоцполітики № 260 — Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджений наказом Мінсоцполітики від 08.06.2001 № 260.

 5. Лист Мінсоцполітики № 16/06/186-14 — лист Мінсоцполітики «Щодо трудових договорів» від 25.01.2014 № 16/06/186-14. 

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert