Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Середньооблікова кількість працівників

15 липня 2015

Роботодавцю-єдиннику дані про середньооблікову кількість працівників потрібні для заповнення звітності з єдиного соціального внеску (звіт Д4), про зайнятість і працевлаштування інвалідів. Розрахувати цей показник можна за місяць, квартал або рік. Як — розглянемо у статті.

Хто потрапляє до розрахунку

При обчисленні СКП до облікового складу включаються лише ті працівники, з якими роботодавець уклав трудові договори, зокрема працівники, які:

  • працюють повний і неповний робочий день;

  • прийняті з випробувальним терміном;

  • перебувають у відрядженні або на лікарняному;

  • працюють дистанційно, але якщо з ними укладено трудовий договір про дистанційну роботу;

  • студенти й аспіранти (пп. 3.2.2 Інструкції № 286).

Не враховуються при розрахунку особи, які:

  • виконують роботу за цивільно-правовими договорами (п. 2.6 Інструкції № 286).

  • перебувають у відпустках по вагітності та пологам і по догляду за дитиною до трьох років (пп. 3.2.2 Інструкції № 286).

Як розрахувати

Щоб порахувати середньооблікову кількість працівників за місяць, потрібно підсумувати кількість працівників за кожен день і розділити отримане число на кількість днів у місяці.

Спочатку необхідно визначити показник штатних працівників за кожен календарний день місяця включно з вихідними, святковими та неробочими днями (кількість працівників за ці дні така сама, як і в робочий день, що їм передує). Ці дані беруться з табеля обліку робочого часу. У підприємця-єдинника такого документа може не бути, проте показник кількості працівників за день він може знайти за своїми даними про прийом на роботу, звільнення, за лікарняними листами тощо.

Працівників, які працюють у вас за основним місцем роботи, але прийняті / переведені на неповний робочий день або тиждень, при розрахунку СЧП треба враховувати за кожен календарний день, включаючи дні тижня, які є для них неробочими.

До такої категорії працівників не відносяться ті, для кого за законодавством встановлюється скорочений робочий день: особи віком до 18 років; зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці; жінки, яким надається додаткова перерва в роботі для годування дитини, ін. категорії працівників.

Формула розрахунку СКП виглядає так:

Приклад розрахунку СКП за місяць.

З 1 по 26 березня  кількість працівників дорівнювала 12.

27 березня одна працівниця пішла в декретну відпустку (до облікового складу при розрахунку СКП її не включаємо). Отже, з 27 по 31 березня (5 днів) кількість працівників щоденно становила: 12 − 1 = 11.

Знаходимо СКП за місяць: (12 х 26 + 11 х 5) : 31 = 11,84 ≈ 12.

Результат округлюється до цілого числа за правилом парної цифри (п. 3 Додатка до Інструкції № 286).

При розрахунку СКП на підприємстві, яке пропрацювало неповний місяць («сезонне», новостворене тощо), ділити все одно треба на календарну кількість днів місяця.

Показник місячної СКП використовують при заповненні графи «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період» у шапці таблиці № 1 форми Д4, у декларації платника єдиного податку.

Так само розраховується СКП за квартал, півріччя, 9 місяців, рік. Знаходимо суму СКП за всі місяці звітного періоду та ділимо її на кількість місяців у цьому періоді.

Приклад розрахунку СКП за рік.

СКП із січня по червень — 9 осіб, з липня по листопад — 8 осіб, у грудні — 10 осіб.

Середньооблікова кількість працівників за рік: (9 х 6 + 8 х 5 + 10) : 12 ≈ 9.

Список використаних нормативно-правових актів

  1. Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert