Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Уточнення в поточній декларації юрособи

1 січня

Помилки в декларації за минулий звітний період можна виправити в складі поточної декларації. Цей спосіб уточнення прийнятний, якщо помилка не призвела до заниження зобов’язання зі сплати єдиного податку і штрафів.

Особливості уточнення

У поточному звіті ви можете уточнити такі помилки минулого періоду, як завищення доходу чи неправильний розрахунок ЄП, що спричинив переплату податку (її можна повернути чи зарахувати в рахунок майбутніх платежів з ЄП).

Цей варіант виправлення помилок не підходить для уточнення даних декларації за рік.

Так само, якщо дохід було занижено, і через це виникла недоплата ЄП, краще чимшвидше виправити помилку, подавши уточнюючу декларацію окремим документом, тоді штраф і пеня будуть меншими. Адже розмір штрафу залежить від способу уточнення (п. 50.1 ПКУ):

  • 3% від суми недоплати з ЄП при виправленні помилки через уточнюючу декларацію;

  • 5% від суми недоплати, якщо уточнюють дані у складі звітної декларації за поточний період. 

Крім того, якщо при недоплаті з ЄП минуло 90 днів від граничного строку сплати, доведеться заплатити пеню.

Недоплату з єдиного податку за минулий період слід погасити разом зі сплатою поточного зобов'язання протягом 10 календарних днів після граничної дати подання декларації за звітний (поточний) період.

Заповнення декларації при виправленні помилки

При уточненні даних минулого звітного кварталу в поточній декларації в розділах І–ІІІ відображають відомості за період, за яким подається звіт:

  • Розділ І «Загальні відомості» — заповнюють тип декларації: «звітна» чи «звітна нова» — якщо звітну декларацію ви вже подавали, але строк подання звітності ще не сплив. У полі «2» — період, за який подається декларація. У полі «3» — період, за який уточнюються відомості. В полі «4» — дані платника податків. У полі «5» — найменування податкової, куди подається звіт.

  • Розділ ІІ «Дохід, що підлягає оподаткуванню» — зазначаються всі види доходу, отримані у звітному періоді. У разі виправлення раніше задекларованого доходу проставляється загальна сума доходу за весь період від початку року з урахуванням виправлень.

  • Розділ ІІІ «Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку» — обчислюються суми податкових зобов’язань з урахуванням уточнення даних минулого періоду.

Уточнені дані відображають у розділі IV «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок». Розглянемо його заповнення докладно.

Код рядка Дані для заповнення
11 Зазначається сума ЄП з графи «10» декларації, поданої з помилками
12 Правильна сума ЄП, яку юрособа мала сплатити в минулому звітному періоді
13 Сума ЄП, яку потрібно буде доплатити у зв’язку з уточненням даних: рядок «12» − рядок «11». Заповнюється, якщо значення рядка 12 більше, ніж рядка 11
14 Заповнюється, якщо уточнена сума ЄП менша за вказану в помилковій декларації. Сума зазначається як додатне число
15 Не заповнюється, якщо дані уточнюються у складі звітної декларації
16 Сума штрафних санкцій у зв'язку з уточненням зобов'язань: 5% від суми ЄП, яку потрібно буде доплатити. Якщо ЄП в минулому періоді був завищений і рядок «13» не заповнено, штрафні санкції не застосовуються і цей рядок залишається порожнім
17

Сума пені, розрахована юрособою самостійно. Нараховується починаючи з 91-го дня, що настає за останнім днем строку сплати зобов'язання за той період, коли було допущено помилку, якщо порушення виникло після 01.09.2015 (пп. 129.1.1 ПКУ)

Приклад

ТОВ «Астер-Х», юрособа-єдинник на 3-й групі — неплатник ПДВ, 16.04.2016 подав декларацію за І квартал 2016 року і вказав суму доходу 12 500 гривень.

Потім при поданні декларації за півріччя підприємство виявило, що не було враховано оплату від 31.03.2016 за реалізований товар на суму 4 400 гривень. Тож у поточній декларації за півріччя слід уточнити дані за І квартал — збільшити дохід на цю суму.

Дохід за ІІ квартал 2016 року склав 19 300 гривень.

На момент виявлення помилки не минуло 90 днів після граничного строку сплати зобов'язання з помилкової декларації, тому пеня не нараховується та не відображається в декларації.

Зверніть увагу: форма декларації містить неактуальні ставки податку, що діяли до 2016 року, — 2% і 4%, однак ЄП розраховується за ставками, чинними на момент подання декларації: 3% і 5%.

Розділ ІV декларації заповнюється так:

Показники

Код рядка

Сума, грн, коп.

1

2

3

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється  (р.10 декларації, що уточнюється)1

11

625,00

Уточнена сума податкових зобов'язань за податковий (звітний) період, у якому виявлена помилка

12

845,00

Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р.12 − р.11,  якщо р.12 > р.11)

13

220,00

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р.11 − р.12, якщо р.11 > р.12 (зазначається тільки позитивне значення))

14

Сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «а» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р.13 × 3%))

15

Сума штрафу в розмірі 5 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р.13 × 5%))

16

11,00

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

17

Приклад заповнення декларації при виправленні помилки, допущеної у звіті за минулий період.

Список використаних нормативно-правових актів

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. 

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert