Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Особливості працевлаштування інвалідів

10 червня 2016

Роботодавці — підприємці та юридичні особи зобов'язані працевлаштовувати інвалідів, якщо середня кількість їхніх найманих працівників становить вісім і більше осіб. Якщо ви належите до таких роботодавців, вам потрібно зареєструватися у Фонді соцзахисту інвалідів, регулярно здавати звіти й інформувати службу зайнятості про наявність вакансій для інвалідів. За невиконання нормативу зі створення робочих місць і працевлаштування інвалідів накладають штрафи.

Норматив робочих місць для інвалідів

Для всіх, хто використовує найману працю, діє норматив для працевлаштування інвалідів (ст. 19 ЗУ «Про соцзахист інвалідів»):

 • одне робоче місце, якщо працює від 8 до 25 осіб;

 • 4% середньооблікової кількості штатних працівників за рік, якщо працює 25 і більше осіб.

Розрахунок середньооблікової кількості штатних працівників

Щоб дізнатися, скільки інвалідів треба працевлаштувати, потрібно обчислити СКШП за звітний рік. Але щоб у кінці року не виявилося, що вчасно не працевлаштували інваліда, слід обчислювати цей показник за кожен календарний місяць. І якщо у вас вже є сім працівників, не забувати, що восьмим має бути інвалід.

Для обчислення СКШП враховують усіх працюючих за трудовим договором незалежно від посади, в тому числі працівників (п.п. 2.4−2.5, 3.2 Інструкції № 286):

 • у відрядженнях, у т. ч. закордонних;

 • в основних, додаткових, творчих відпустках;

 • на випробному терміні;

 • які працюють неповний робочий день;

 • відсутніх на момент розрахунку через хворобу тощо.

Не включаємо в розрахунок працівників:

 • з якими укладено цивільно-правовий договір;

 • направлених на навчання з відривом від виробництва;

 • сумісників, які отримують 1,5 або 2 ставки за основним місцем роботи (п. 2.6 Інструкції № 286);

 • у відпустці по вагітності та пологах або по догляду за дитиною, включаючи усиновленого новонародженого з пологового будинку (пп. 3.2.2 Інструкції № 286).

Щоб обчислити СКШП за рік, потрібно знайти цей показник за кожен календарний місяць.

Для розрахунку СКШП за місяць слід підсумувати кількість працівників за кожен день місяця, включаючи вихідні, святкові та неробочі дні (така сама, як за попередній робочий день), і поділити на число календарних днів у місяці (пп. 3.2.1 Інструкції № 286).

Формула розрахунку:

Приклад розрахунку СКШП за місяць

З 1 по 15 січня кількість працівників на підприємстві склала 15 осіб за кожен день.

16 січня на роботу взяли двох співробітників (15 + 2 = 17).

29 січня одна людина звільнилася. Днем звільнення є останній робочий день працівника, тому з розрахунку кількості працівників його виключають з наступного дня після звільнення. Отже з 30 січня — 16 співробітників (17 − 1 = 16).

СКШП за січень: (15 × 15 + 17 × 14 + 16 × 2) : 31 ≈ 16.

Так само потрібно порахувати СКШП за кожен місяць.

Для розрахунку цього показника за рік треба підсумувати СКШП за кожен календарний місяць і поділити на 12 (пп. 3.2.6 Інструкції № 286). Підприємства і ФОП, які працюють не з початку року або неповний рік, у розрахунок включають тільки місяці роботи, але ділити все одно потрібно на 12.

Реєстрація у Фонді соцзахисту інвалідів і подання звітності

Якщо середньооблікова кількість працівників за рік склала 8 і більше осіб, ви зобов'язані зареєструватися у Фонді соцзахисту інвалідів. Подати заяву про реєстрацію у Фонді за місцем держреєстрації роботодавця треба до 1 лютого року, наступного за роком, у якому кількість працівників досягла 8 осіб (Постанова КМУ № 70). Датою реєстрації вважається день подання заяви або дата на поштовому штемпелі, якщо її надіслали рекомендованим листом.

Протягом 10 робочих днів Фонд соцзахисту інвалідів відправляє письмове підтвердження реєстрації.

Щороку роботодавці подають звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ). Строк подання — до 1 березня року, наступного за звітним періодом (пп. 2.1 Інструкції щодо заповнення форми 10-ПІ). Датою прийняття звіту вважається день, коли його подали, або дата на поштовому штемпелі, якщо відправили його поштою.

Підприємці та юрособи, в яких СКШП за рік склала менше восьми, звіт до Фонду не подають.

Умови працевлаштування інваліда

Якщо кількість штатних працівників вимагає працевлаштування інваліда, до центру зайнятості подається звіт про наявність вакансій (форма 3-ПН).

Але у центрі зайнятості може не виявитися осіб, що підходять на вашу вакансію. У такому випадку, на думку фахівців Фонду соцзахисту інвалідів, ви маєте самостійно знайти і працевлаштувати інваліда (лист Фонду соцзахисту інвалідів № 1/6−175/09). До того ж норматив вважається виконаним, коли працевлаштовано потрібну кількість інвалідів, а не тоді, коли повідомили центр зайнятості про наявність вакантних робочих місць. А за невиконання нормативу до підприємства застосовують штрафи. 

Проте за ст. 19 ЗУ «Про соцзахист інвалідів» роботодавець не зобов’язаний займатися пошуком інвалідів. І якщо ви створили робоче місце та подали звіт 3-ПН, штрафних санкцій не повинно бути. Аналогічну позицію обстоює Верховний Суд України (постанова ВСУ від 26.06.2012 у справі № 21−105а12). Ті, хто готовий доводити свою правоту в суді, можуть враховувати цю точку зору. Але, зважаючи на чималі штрафи за невиконання вимог із працевлаштування інвалідів, роботодавцям доцільно самостійно подбати про те, щоб норматив із кількості інвалідів був виконаний.

Зверніть увагу на такі моменти:

 1. До квоти зараховуються всі інваліди, для яких це місце роботи є основним. Інваліди — зовнішні сумісники у розрахунок квот не входять.

 2. Підприємець-інвалід має право зарахувати себе в рахунок квоти на працевлаштування інвалідів при заповненні звіту 10-ПІ (п. 3.2 Інструкції щодо заповнення форми 10-ПІ, лист Фонду соцзахисту інвалідів № 1/6−301/06).

 3. Документ, що підтверджує інвалідність, — висновок медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності. У ньому визначено види робіт, рекомендовані чи заборонені конкретному співробітнику. Не можна працевлаштувати інваліда на роботу, умови якої йому протипоказані.

 4. Інвалід має право пред'явити індивідуальну програму реабілітації (ст. 39 ЗУ «Про реабілітацію інвалідів»). Вона зобов'язує роботодавця виділити йому спеціально облаштоване робоче місце. Якщо умови цієї програми не виконуватимуться, роботодавця може оштрафувати інспектор із праці під час перевірки.

 5. Інваліду можна відмовити в прийнятті на роботу, якщо його професійні якості не відповідають посаді. Якщо такого претендента спрямувала служба зайнятості, у направленні зазначають дату співбесіди та причину відмови.

Привілеї для інвалідів

Для працівників-інвалідів передбачено низку трудових привілеїв. Вони мають право: 

 • на працевлаштування без випробного терміну, якщо на роботу скерувала МСЕК (ст. 26 КЗпП); 

 • на неповний робочий день чи робочий тиждень — за своїм бажанням (ст. 172 КЗпП);

 • не працювати в нічний час і надурочно (ст.ст. 63, 172 КЗпП);

 • піти у щорічну відпустку в зручний для них час (ст. 10 ЗУ «Про відпустки»);

 • взяти основну відпустку мінімальною тривалістю 30 (для інвалідів I–II груп) і 26 календарних днів (для інвалідів III групи) (ст. 6 ЗУ «Про відпустки»);

 • оформити неоплачувану відпустку на 60 (інваліди I–II груп) і 30 календарних днів (інваліди III групи) (ст. 25 ЗУ «Про відпустки»);

 • розірвати строковий трудовий договір, якщо стан здоров'я почав перешкоджати виконанню трудових обов'язків (ст. 39 КЗпП).

Штрафи та перевірки

Якщо виявиться, що роботодавець не виконує свого зобов'язання щодо працевлаштування інвалідів, його буде оштрафовано. Розмір штрафу залежить від кількості найманих працівників і може складати: 

 • половину середньорічної зарплати співробітника на підприємстві чи у підприємця за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте ним, якщо працює 8−15 осіб; 

 • суму середньорічної зарплати штатного працівника за кожне не зайняте інвалідом робоче місце, якщо у роботодавця працює 15 і більше осіб.

Сплатити штраф необхідно не пізніше 15 квітня року, наступного за роком, у якому відбулося порушення (ст. 20 ЗУ «Про соцзахист інвалідів»). За кожен день прострочення сплати нараховується пеня в розмірі 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на момент сплати.

За неподання звіту 10-ПІ посадова особа, відповідальна за подання звітів, платить від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 1881 КпАП).

Контроль за виконанням нормативу зі створення робочих місць для інвалідів і поданням звітності здійснює інспектор із праці з Фонду соціального захисту інвалідів під час перевірок (ст. 19 ЗУ «Про соцзахист інвалідів»). Про свій візит він повідомляє роботодавця особисто, під розписку або рекомендованим листом за 10 днів до початку перевірки. Вона може бути плановою та позаплановою, з виїздом і без. Періодичність перевірок — не частіше ніж раз на рік. А тривалість становить:

 • для юросіб — не довше 15 робочих днів планова та 10 робочих днів позапланова перевірка; 

 • для підприємців — максимально 5 робочих днів планова, 2 дні — позапланова.

Виявлені під час контролю порушення інспектор фіксує в протоколі. Потім на його підставі суд може прийняти рішення про накладення на роботодавця штрафу.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.

 2. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X.

 3. ЗУ «Про соцзахист інвалідів» — ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII.

 4. ЗУ «Про реабілітацію інвалідів» — ЗУ «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV.

 5. ЗУ «Про відпустки» — ЗУ «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР.

 6. Постанова КМУ № 70 — постанова КМУ «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 31.01.2007 № 70.

 7. Інструкція щодо заповнення форми 10-ПІ — Інструкція щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінсоцполітики від 10.02.2007 № 42.

 8. Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286.

 9. Лист Фонду соцзахисту інвалідів № 1/6−175/09 — лист Фонду соцзахисту інвалідів «Про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів» від 28.05.2013 № 1/6−175/09.

 10. Лист Фонду соцзахисту інвалідів № 1/6−301/06 — лист Фонду соцзахисту інвалідів «Щодо звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів» від15.09.2010 № 1/6−301/06.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert