Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

2-а група

1 січня

2-а група спрощеної системи оподаткування найбільш затребувана у фізичних осіб — підприємців, і ось чому: ставка єдиного податку — фіксована і сплачується від мінімальної зарплати, а не від доходу, податкова звітність подається раз на рік, а граничний обсяг доходу встановлений на рівні 1,5 млн гривень на рік.

Умови перебування

На 2-й групі єдиного податку можна виробляти й продавати товари, а також надавати послуги, у т. ч. побутові, населенню та платникам  ЄП. Також дозволено:

 • займатися ресторанним бізнесом, але з алкогольних напоїв можна продавати лише пиво й столове вино. З 01.07.2015 пиво відноситься до алкогольних напоїв, тому при торгівлі ним потрібна ліцензія;

 • здавати в оренду власну й у суборенду орендовану нерухомість (КВЕД 68.20), якщо її площа не перевищує установлених податковим законодавством лімітів для платників ЄП.

Заборонено:

 • надавати посередницькі послуги при купівлі, продажу, оцінці й оренді нерухомості (КВЕДи 68.31, 68.32);

 • виробляти, продавати й ремонтувати ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (цим можуть займатися лише  ФОП на 3-й групі);

 • надавати послуги юридичним особам на загальній системі оподаткування;

 • займатися видами діяльності, не зареєстрованими у держреєстратора та не внесеними в реєстр єдинників.

Максимальний дохід від підприємницької діяльності — 1,5 млн гривень.

Якщо ви бажаєте займатися торгівлею в інтернеті, можете самостійно створити інтернет-магазин за допомогою «Смарт Вітрини».

Особливості реєстрації

Після подання заяви про застосування спрощеної системи платником єдиного податку 2-ї групи ви вважатиметеся тільки з 1-го числа наступного місяця.

При цьому до податкової, де перебуваєте на обліку, слід подати декларацію про майновий стан і доходи. У ній ви відобразите дохід, отриманий від дня реєстрації ФОП до дати, коли стали платником ЄП (консультація в  ЗІР, підкатегорія 104.09).

Термін подання такої декларації — 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

Ставка й порядок сплати ЄП

Підприємці на 2-й групі сплачують фіксовану ставку ЄП у розмірі до 20% від мінімальної зарплати, установленої на 1 січня поточного року (п. 293.2  ПКУ). У 2017 році щомісячний платіж з єдиного податку складатиме — 20% от 3200 грн = 640 грн. 

Періодичність сплати — щомісяця, строк сплати — авансом до 20-го числа поточного місяця. Можна сплатити його й авансом за весь звітний період до кінця календарного року, але не більше. Платити податок потрібно, навіть якщо не отримуєте доходу від підприємницької діяльності.

Якщо останній день сплати припадає на вихідний, сплатити податкове зобов’язання потрібно в робочий день, що йому передує. За несплату або невчасну сплату ЄП, крім суми заборгованості, стягується штраф у розмірі 50% від ставки єдиного податку (п. 122.1 ПКУ) та пеня — нараховується з першого робочого дня, що йде за останнім днем граничного строку сплати ЄП (пп. 129.1.1 ПКУ). 

За наявності податкового боргу протягом двох кварталів поспіль підприємець втрачає статус єдинника й автоматично переводиться на загальну систему.

Звільнення від сплати ЄП

Якщо у підприємця немає найманих працівників, він звільняється від сплати ЄП на один календарний місяць у році:

 • на час відпустки. У податкову подається заява, складена в довільній формі, із зазначенням періоду відпустки;

 • на час хвороби, якщо вона триває більше 30 днів і підтверджена листком непрацездатності. Відразу після лікарняного в податкову подається заява, складена в довільній формі, та копія листка непрацездатності.

У період відпустки/хвороби у вас не повинно бути надходжень. Адже якщо ви отримуєте дохід, значить, фактично діяльність провадиться і про жодне звільнення від сплати податку не може бути й мови.

У разі отримання в період відпустки або тимчасової непрацездатності передоплати або оплати за раніше проданий товар чи надані послуги, сплачувати єдиний податок не потрібно. Але цей дохід потрібно відобразити в книзі обліку доходів і в податковій звітності.

Якщо фактичний вид діяльності (роздрібна торгівля, надання послуг) не дозволяє отримувати дохід під час відпустки чи хвороби, але виручку ви в цей період отримували, від сплати ЄП ви не звільняєтесь (Лист Міндоходів № 832).

ЄСВ

Раз на квартал підприємець-єдинник зобов’язаний сплачувати мінімальну ставку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ «за себе»).

Розмір ставки — 22% від мінімальної зарплати, установленої на 1 січня поточного року (в 2017 році — це 3200 грн). База нарахування внеску не може бути більше за суму 25 мінімальних зарплат.

ЄСВ нараховується щомісяця, а сплачується раз на квартал не пізніше 20-го числа місяця, наступного після звітного кварталу. На думку  ДФС, це означає, що останній день — 19-е число місяця, що настає за кварталом, за який його сплачують (консультація в ЗІР, підкатегорія 301.04.02).

За невчасну сплату внеску передбачено штрафні санкції. Крім суми боргу, доведеться заплатити:

Сплачувати ЄСВ необхідно, навіть якщо ви не отримуєте доходу від підприємницької діяльності.

Звільнено від сплати внеску єдинників – пенсіонерів за віком та інвалідів (ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про ЄСВ»).

Звітний період

Звітний період для підприємців на 2-й групі ЄП — календарний рік:

 • У новозареєстрованого єдинника звітний період починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем внесення даних підприємця в реєстр платників ЄП, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця року (п. 294.4 ПКУ).

 • При переході підприємця із загальної системи оподаткування на спрощену звітний період починається з 1-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, у якому підприємець зареєстрований платником ЄП, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця року (п. 294.3 ПКУ).

Звітність

Раз на рік підприємці на 2-й групі зобов’язані подавати в фіскальну службу два звіти:

 • Декларацію платника ЄП. У ній вказують суми доходу, отриманого від підприємницької діяльності, та щомісячні авансові платежі з ЄП. Строк подання декларації — 60 днів після закінчення календарного року. Якщо останній день подання декларації припадає на вихідний, кінцева дата переноситься на наступний за ним робочий день. За невчасне подання декларації передбачено штраф — 170 гривень.

 • Звіт з ЄСВ (форма Д5). У цьому звіті потрібно вказати суми сплаченого протягом звітного року ЄСВ. Подається звіт раз на рік до 10 лютого, тобто за минулий рік відзвітувати слід у поточному. За неподання або невчасне подання звіту або подання його в неустановленій формі доведеться сплатити штраф — 170 гривень.

Якщо плануєте самостійно вести бухгалтерію та подавати звітність через інтернет, спробуйте сервіс для підприємців на єдиному податку «Смарт Бухгалтерія». Ви зможете вести облік доходів і витрат, створювати рахунки, акти, накладні й договори, автоматично формувати декларацію з єдиного податку. Система буде нагадувати вам, коли та в якій сумі сплачувати єдиний податок і ЄСВ, підкаже, як не припуститися помилок в обліку й уникнути штрафів.

Підвищена ставка ЄП і перехід на загальну систему

Єдинник зобов’язаний сплатити підвищену ставку єдиного податку в розмірі 15% від доходу, отриманого:

Отримання таких видів доходу веде до анулювання реєстрації платника ЄП і переходу на загальну систему оподаткування. Заяву про перехід необхідно подати в фіскальну службу не пізніше ніж за 10 календарних днів до кінця кварталу, в якому допущено порушення (пп. 298.2.1 ПКУ). Уже с нового звітного кварталу підприємець вважатиметься платником податку на   ЗС;

 • понад 1,5 млн гривень, тобто із суми перевищення рівня річного доходу, установленого для 2-ї групи.

У разі перевищення підприємець повинен перейти на загальну систему, але він має можливість перейти на 3-ю групу ЄП. При переході на ЗС заява подається, як вказано вище, а от при переході на «старшу» групу ЄП подають  (п. 293.8 ПКУ):

 • заяву про перехід — не пізніше 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому було перевищення;

 • декларацію за квартал, у якому перевищено дохід, — протягом 40 днів після закінчення кварталу.

Якщо на загальну систему ви не перейшли у добровільному порядку, статус платника єдиного податку ви все одно втратите, але вже за рішенням фіскальної служби, якщо факт порушення буде виявлено під час перевірки. Контролюючі органи можуть анулювати реєстрацію єдинника заднім числом, тобто з першого числа місяця, що йде за кварталом, у якому було допущено порушення.

Зміна групи ЄП

Підприємець може змінити групу ЄП і за власним бажанням: перейти на 1-шу або 3-ю, головна умова — відповідати критеріям обраної групи.

Заяву про перехід слід подати не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового кварталу (пп. 298.1.5 ПКУ).

Наймані працівники

На 2-й групі можна взяти на роботу не більше 10 найманих працівників одночасно. Якщо цей ліміт буде перевищено — підприємцеві доведеться відмовитися від спрощеної системи та перейти на загальну систему оподаткування.

Облік доходів

Єдинники 2-ї групи зобов’язані вести облік отриманих від підприємницької діяльності доходів. У книгу обліку доходів вони вносять суми виручки, отриманої за день. На підставі цих даних заповнюється податкова декларація єдинника, тому важливо, щоб суми у книзі й декларації збігалися.

Суми доходу в книзі обліку доходів повинні підтверджуватися первинними документами, їх при перевірці можуть вимагати контролюючі органи. Якщо документів не буде, доведеться заплатити штраф: 510 гривень — за перше порушення, 1020 гривень — якщо до підприємця вже застосовувався штраф за таке порушення протягом року (п. 121.1 ПКУ).

За неналежне ведення обліку доходів також передбачено адміністративний штраф: від 51 до 136 гривень — за неточності, допущені вперше, та від 85 до 136 гривень — якщо за таке порушення упродовж року вже застосовувався штраф (ст. 164 КпАП).

Використання РРО

Підприємці 2-ї групи ЄП  РРО можуть не застосовувати незалежно від обраного виду діяльності, якщо протягом календарного року обсяг отриманого ними доходу не перевищував 1 млн гривень.

У разі перевищення граничного обсягу доходу в календарному році (1 млн гривень) застосування РРО є обов'язковим і починається з початку кварталу, наступного за виникненням такого перевищення.

Виняток — платники єдиного податку 2-ї груп и, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом. При розрахунках готівкою з 01.07.2015 вони зобов'язані застосовувати РРО.

З 2017 році використовувати касові апарати також зобов'язані підприємці, які займаються продажем технічно складних товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню). Ознайомтеся с переліком.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

 2. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X.

 3. ЗУ «Про ЄСВ» — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

 4. Лист Міндоходів № 832 — лист ГУ Міндоходів у м. Києві «Щодо сплати ЄСВ та заповнення листка непрацездатності» від 23.04.2014 № 832/0/26-15-17-03-14.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert