Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Зміна групи платника єдиного податку

1 січня

Підприємці-єдинники можуть змінити групу єдиного податку раз на квартал, у юросіб 3-ї групи є можливість перейти тільки на 4-ту групу з початку календарного року. Процедура переходу нескладна, головне — відповідати критеріям обраної групи та вчасно подати заяву до податкової.

Умови переходу

Коли бізнес розширюється, а дохід росте, і є потреба збільшувати чисельність найманих працівників, підприємець може перейти на «старшу» групу єдиного податку з більш широкими можливостями, а якщо справи не досить вдалі — на «молодшу». Обов’язково переконайтеся, чи відповідає ваш бізнес критеріям, установленим для обраної групи. Особливо актуально це при переході на «молодшу» групу спрощеної системи.

Звернути увагу необхідно на такі параметри:

 1. Обсяг доходу. Дохід підприємця за попередній рік роботи не повинен перевищувати максимально допустимий обсяг, установлений для вибраної групи:

  • 300 тис. гривень — для 1-ї групи;

  • 1,5 млн гривень — для 2-ї групи;

  • 5 млн гривень — для ФОП і юросіб 3-ї групи;

  • для 4-ї групи обсяг доходу не обмежується. 

 2. Види діяльності. При переході на 1−2-гу групи ЄП переконайтеся, що ваші види діяльності дозволені для цих груп. Зверніть увагу, єдинники 1-ї групи можуть надавати послуги тільки населенню та займатися торгівлею на ринках, 2-ї групи — населенню і платникам ЄП. На 3-й групі таких обмежень немає.

  При переході юросіб 3-ї групи на 4-ту частка доходу від сільськогосподарського товаровиробництва за попередній звітний рік повинна бути не меншою 75%.

 3. Наймані працівники. На момент переходу чисельність найманих працівників не повинна перевищувати установлений для обраної групи показник — це обмеження стосується лише підприємців 1−2-ї груп:

  • на 1-й групі заборонено приймати працівників;

  • на 2-й групі — можна, але не більше 10 осіб;

  • для 3-ї та 4-ї груп обмежень немає.

Варіанти переходу

Є декілька варіантів зміни групи єдиного податку:

 1. Єдинники 1−2-ї груп мають право перейти на «старшу» групу ЄП у випадку перевищення допустимого обсягу річного доходу. У підприємців на 3-й групі такої можливості немає.

 2. ФОП 3-ї групи можуть перейти на одну з «молодших» груп ЄП, 2-гу групу можна змінити на 1-шу чи 3-ю, а 1-шу — на одну зі «старших». Але слід відповідати вимогам обраної групи.

 3. Юрособи 3-ї групи можуть перейти на 4-ту групу за умови, якщо їх дохід від сільгоспвиробництва за попередній звітний рік становив не менше 75%.

 4. Сільгосптоваровиробники 4-ї групи можуть перейти на 3-ю в добровільному порядку або в обов'язковому, якщо їх дохід від сільгоспвиробництва за попередній звітний рік склав менше 75%.

Заповнення заяви

Форма заяви, яка подається при зміні групи єдиного податку, — заява про застосування спрощеної системи оподаткування. Заповнити потрібно такі пункти:

Пункт 1. Назва податкової інспекції, де суб'єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку.

Вкажіть статус: фізична особа — підприємець або юридична особа.

Пункт 2. Якщо ви підприємець, зазначте реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше — ІПН). Якщо РНОКПП ви не отримували і про це є відмітка в паспорті, вкажіть серію та номер паспорта.

Юридичні особи вказують код ЄДРПОУ.

Пункт 3. Прізвище, ім'я та по батькові ФОП. У юросіб — назва підприємства із зазначенням типу, її пишіть повністю, не скорочуючи (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю «Іскра»).

Пункт 4. Назва, номер і дата документа про реєстрацію підприємця/юридичної особи. Це назва витягу та/або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, серія, номер, а також номер запису про держреєстрацію і дата її проведення.

Пункт 5. У пункті вказують підстави для подання заяви. Навпроти пункту 5.2 слід поставити відмітку про зміну групи ЄП, у клітинках вказати поточну групу та групу, на яку переходите.

Пункт 6. Податкова адреса:

У ФОП — це місце проживання, зазначене в паспорті. Якщо місце проживання — територія тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим або зона проведення антитерористичної операції, вкажіть адресу тимчасового проживання.

У юросіб — це адреса фактичного місцезнаходження підприємства.

Тут же вкажіть номер контактного телефону і, за бажання, адресу електронної пошти.

Пункт 7. Місце проведення господарської діяльності.

Місце провадження господарської діяльності. Вкажіть назву міста чи іншого населеного пункту, де плануєте провадити діяльність, їх може бути декілька. Якщо ваші види діяльності дозволяють працювати без прив’язки до певної території, напишіть — Україна.

Якщо плануєте здавати в оренду нерухомість, зазначайте всі адреси розташування нерухомого майна, що здається в оренду. Якщо юрособа здійснює діяльність у заздалегідь не визначених місцях (наприклад, надає послуги по всій території України), їй потрібно вказати фактичне місце ведення діяльності або розміщення офісу, з якого провадиться щоденне управління діяльністю (консультація в ЗІР, підкатегорія 108.01.01).

Пункт 8. Зазначте групу єдиного податку, на яку переходите:

 • 1−2-а групи вказують відсоток ставки ЄП від мінімальної зарплати: до 10% — для 1-ї групи і до 20% — для 2-ї групи (ставку встановлює місцевий орган влади, частіше за все в максимальному розмірі — 10 або 20%);

 • 3-я група: ставку для платників ПДВ — 3% або неплатників ПДВ — 5%.

Пункт 9. Вказуються дані щодо кількості найманих працівників.

Пункт 10. Перелічіть обрані види діяльності відповідно до кодів КВЕД, якими будете займатися на новій групі ЄП. Вказувати можна лише ті, які зареєстрували в держреєстратора.

Вас не зареєструють платником 1−2-ї груп ЄП, якщо ви вкажете види діяльності, заборонені на цих групах.

У кінці заяви поставте підпис і дату.

Зміни в реєстр платників єдиного податку вносяться в день подання заяви.

Приклад заповнення заяви при зміні групи єдиного податку.

Строки подання заяви

Строки подання заяви залежать від того, зміна групи ЄП — це запланований крок чи вимушений захід:

 • При перевищенні обсягу доходу заяву про перехід слід подати не пізніше 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому було допущено перевищення (п. 293.8 ПКУ). У цьому випадку також доведеться сплатити підвищену ставку ЄП від суми перевищення.

 • При добровільному переході заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварталу, з якого планується перехід на нову групу. У такі строки слід подати заяву в фіскальну службу (пп. 298.1.5 ПКУ), якщо рішення не пов’язане з порушеннями.

Зверніть увагу, якщо ви були платником податку на додану вартість, то при переході на 1−2-гу групи або виборі ставки ЄП, яка не передбачає сплати ПДВ, реєстрація платника ПДВ анулюється автоматично (пп. 298.1.5 ПКУ).

Зміна ставки ЄП

Єдинники 3-ї групи раз на квартал можуть змінити ставку єдиного податку. Для цього необхідно подати заяву в ДФС не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового звітного кварталу:

 • якщо обрана ставка ЄП передбачає сплату ПДВ, до заяви необхідно додати заяву про реєстрацію платником ПДВ;

 • якщо ставка ЄП не передбачає сплати ПДВ, реєстрація платника ПДВ анулюється автоматично (пп. 298.1.5 ПКУ).

Переплата з ЄП

Якщо є переплата з ЄП, при переході на іншу групу можна:

 • повернути надлишково сплачені кошти;

 • використати суму передоплати в рахунок майбутніх платежів з ЄП.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

https://youtu.be/QVXv85K356c

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert