Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Звітна декларація підприємця-єдинника

На спрощеній системі оподаткування підприємці подають декларацію з єдиного податку, відображають у ній показники доходу й актуальну інформацію про свою діяльність. Здавати звітність потрібно навіть тоді, коли ви не провадите діяльності й не отримуєте доходу.

Строки подання

Періодичність подання звітності в єдинників різних груп відрізняється:

 • підприємці 1–2-ї груп подають декларацію один раз на рік протягом 60 календарних днів після завершення звітного періоду;

 • платники 3-ї групи — один раз на квартал протягом 40 календарних днів після закінчення звітного періоду.

Якщо останній день подання припадає на вихідний або святковий день, подати декларацію можна наступного за ним робочого дня.

Правила заповнення

Форму декларації підприємця-єдинника затверджено    Наказом Мінфіну № 578. Спеціальної інструкції з її заповнення немає, але існують основні правила, якими слід керуватися:

 • декларацію заповнюють на підставі даних книги обліку доходів або книги обліку доходів і витрат (підприємці 3-ї групи — платники    ПДВ);

 • ФОП 3-ї групи дані у звіт вносять наростаючим підсумком за I квартал, півріччя, три квартали й рік (п. 296.7    ПКУ);

 • суми доходу вказують у гривнях із копійками — це передбачено формою декларації;

 • усі рядки декларації, які не заповнюють, слід прокреслити;

 • підписати декларацію підприємець повинен особисто (п. 48.5 ПКУ): звіт у паперовій формі — від руки, електронний — засвідчити ключем електронного цифрового підпису.

Заповнити і подати декларацію з єдиного податку ви зможете за допомогою сервісу «Смарт Бухгалтерія». Декларація заповнюватиметься автоматично і в неї потрапляють потрібні суми, якщо будете вести облік у системі. Можна внести дані у звіт і вручну. Також у сервісі є можливість сформувати уточнюючу декларацію за будь-який звітний період.

Загальна інформація

У рядку «01» вибирайте тип декларації «звітна» чи «нова звітна».

У рядку «02» вкажіть період, за який подається декларація («місяць» можна вибрати суто для довідкової декларації, яку подають для отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний (річний), звітний період).

Рядок «03» заповнюється лише при поданні уточнюючої декларації.

У рядку «04» вкажіть назву податкової інспекції, де перебуваєте на обліку.

У рядку «05» —    ПІБ підприємця.

У рядку «06» «податкова адреса» — адреса реєстрації ФОП, зазначена в реєстраційних документах.

Рядок «07» — реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше —    ІПН) або серія та номер паспорта, якщо ФОП відмовився від    РНОКПП і про це є відповідна відмітка в його паспорті.

Якщо при заповненні рядків «01»–«07» ви зробите помилку або зовсім не заповните їх, інспектор податкової може не прийняти вашого звіту.

У розділі I «Загальні показники підприємницької діяльності» вказують:

 • у рядку «08» «Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді» — кількість працівників за той місяць звітного періоду, в якому вона була найбільшою. До цієї кількості не включаються працівники, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до трьох або шести років (за наявності відповідної довідки) (пп. 291.4.1 ПКУ), а також особи, які працюють за цивільно-правовими договорами (консультація в    ЗІР, підкатегорія 107.1);

 • у рядку «09» «Види підприємницької діяльності у звітному періоді» потрібно вказати види діяльності за кодами    КВЕД, від яких отримували дохід у звітному періоді.

У формі декларації для кожної групи ЄП передбачено відповідний розділ. Якщо підприємець протягом року змінював групу, він заповнює декілька розділів.

Завантажити актуальну форму декларації з єдиного податку за 2017 рік.

Розділи для 1-ї та 2-ї груп

Розділ ІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи» і розділ ІІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи» складаються з двох таблиць і заповнюються за одним принципом. Підприємець заповнює таблицю, яка відповідає групі ЄП.

У першій таблиці слід зазначати загальну суму щомісячних авансових платежів з єдиного податку за кожен квартал, незалежно від того, чи були вони фактично сплачені за звітний період (консультація в ЗІР, підкатегорія 107.08). У другу таблицю вносять дані про отриманий за звітний період дохід:

 • у рядках «01»/«03» таблиці вказують суму доходу за звітний період — переносять показники з графи «6» книги обліку доходів (графи «7» — якщо продовжуєте вести книгу за старою формою, затвердженою    Наказом Мінфіну №1637) — загальну суму за весь звітний період («01» — заповнює 1-а група, «03» — 2-а група ЄП);

 • рядки «02»/«04» заповнюються, якщо у звітному періоді було отримано заборонений вид доходу (від заборонених або не внесених у реєстр єдинників видів діяльності, негрошових розрахунків), що оподатковується за ставкою 15%, — переносять дані з графи «8» книги обліку доходів (графи «9» — якщо ведете книгу за старою формою).

Розділ для єдинників 3-ї групи

Розділ ІV «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи» складається з однієї таблиці. У ній записують розмір доходу за звітний період, за який подається декларація, — квартал, півріччя, три квартали або рік:

 • за ставкою 3% від доходу — для платників ПДВ (рядок «05» таблиці);

 • за ставкою 5% від доходу — для неплатників ПДВ (рядок «06» таблиці);

 • за ставкою 15% (рядок «07» таблиці). Цей рядок заповнюється, якщо отримано дохід від заборонених видів діяльності, негрошових розрахунків або коли дохід перевищив 20 млн грн (заборонений дохід).

Розрахунок ЄП

У розділі V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» обчислюють суми податку, які потрібно сплатити за звітний період. Цей розділ заповнюють ФОП 3-ї групи, котрі сплачують ЄП від доходу, та єдинники 1–2-ї груп, які вказали в декларації вид доходу, що оподатковується за ставкою ЄП 15%.

У рядок «08» вноситься сума доходу за звітний період, у тому числі суми, отримані в результаті порушення умов роботи на ЄП, якщо вони були.

Рядок «09» заповнюється у разі отримання забороненого доходу. Тут окремо обчислюється сума ЄП за підвищеною ставкою — 15%. Якщо такого доходу не було, рядок прокреслюємо.

У рядку «10» підраховують розмір ЄП платники ПДВ за ставкою 3% від доходу.

Рядок «11» заповнюють неплатники ПДВ, які платять ЄП за ставкою 5% від доходу.

У рядку «12» обчислюється загальна сума ЄП, тобто єдиний податок за звичайною ставкою + ЄП за підвищеною ставкою (якщо отримували заборонений дохід).

Рядок «13» заповнюють підприємці 3-ї групи:

 • у декларації за півріччя — вказується сума ЄП зі звіту за I квартал;

 • за три квартали — ЄП із декларації за півріччя;

 • у річній — ЄП із декларації за три квартали.

Єдинники 1-ї та 2-ї груп його прокреслюють.

У рядку «14» вказують суму ЄП, що підлягає сплаті за звітний період, за який подається декларація. Розраховується вона так: сума з рядка «12» − показник рядка «13».

При поданні декларації типу «довідкова» розділ VI не заповнюється.

Розділ VI «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» заповнюється, якщо уточнюєте дані за минулі звітні періоди.

На останній сторінці декларації ставиться дата її подання, підпис підприємця, його ПІБ і РНОКПП або серія та номер паспорта, якщо від податкового номера підприємець відмовився. Без цих даних декларацію можуть не прийняти.

Способи подання звіту

Є три способи подання декларації у фіскальну службу:

 • в електронному вигляді. Для цього знадобляться ключі    ЕЦП, надіслати звіт потрібно не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає строк поданні звітів (п. 49.5 ПКУ);

 • у паперовому вигляді. Подає особисто підприємець або його уповноважена особа. У податкову слід подати два однаково заповнених примірники декларації. На одному інспектор ставить відмітку про прийняття звіту;

 • поштою. Надіслати листом с описом вкладення та повідомленням про вручення не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку подання звітності (п. 49.5 ПКУ). Візьміть до уваги можливі перебої в роботі пошти й те, що декларацію можуть не прийняти, якщо обов’язкові реквізити не вказано або вказано неправильно. Тоді інспектор протягом 5 робочих днів із дня її отримання надішле поштою письмову мотивовану відмову.

Інспектор податкової зобов’язаний прийняти декларацію з будь-якими показниками, у тому числі з нульовими, перевіривши достовірність обов’язкових даних (п.п. 49.8–49.9 ПКУ).

Підстави для відмови: неправильні дані ФОП (адреса, РНОКПП, група ЄП, помилки у ПІБ тощо), відсутність підпису підприємця, не зазначено або неправильно зазначено період, за який подається звіт.

Штрафи

Якщо підприємець не подав звітності або подав невчасно, на нього можуть накласти штраф: 170 гривень — за перший випадок прострочення або 1020 гривень — якщо подібне порушення повториться протягом року (ст. 120п. 300.1 ПКУ).

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

 2. Наказ МІнфіну № 578 — наказ Мінфіну України «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» від 19.06.2015 № 578.​

 3. Наказ Мінфіну № 1637 — наказ Мінфіну України «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» від 15.12.2011 № 1637.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert