Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Як обчислити пеню

Ви читаєте неактуальну версію статті. Перейти до актуальної

Якщо податки не сплачено в установлений строк, на суму заборгованості нараховують пеню, її розмір залежить від тривалості прострочення оплати за податковим зобов’язанням — чим довше не сплачуватимете заборгованості, тим більшою буде пеня. Обчислює пеню платник податків самостійно або контролюючий орган при виявленні порушень у ході перевірки за однією формулою. Для ЄСВ прописано свій порядок нарахування пені.

Нарахування пені

Пеня нараховується у разі прострочення чи несплати податків, зборів та обов’язкових платежів, які контролює фіскальна служба. Нараховувати пеню доводиться у випадку невчасної сплати:

  • розрахованого й задекларованого єдиного податку, який сплачують  протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звітності єдинники на 3-й групі (п. 57.1 ПКУ). Якщо суму ЄП  було занижено і податок сплачено не повністю, також нараховується пеня;

  • авансових платежів з єдиного податку, які сплачують не пізніше 20 числа поточного звітного місяця підприємці 1–2-ї груп;

  • інших податків і зборів, які сплачують єддиники у процесі діяльності (податки та збори за найманих працівників, земельний податок та ін.).

Пеню не нараховують (п. 2.10 Інструкції № 953):

  • на суму пені;

  • якщо з вини банку суми податків/зборів не зараховано до бюджету або до державних цільових фондів у повному обсязі та в установлений строк. Підтвердженням, що оплату внесено вчасно, буде квитанція банку/платіжне доручення чи банківська виписка з рахунку. Банки попереджають, що не гарантують своєчасного зарахування платежів, внесених після 17:00, утім можуть встановити й інший час.

  • коли керівник податкового органу (його заступник) вирішує подовжити строки розгляду скарги платника податків про його незгоду з нарахуванням фіскальним органом штрафних санкцій. Пеня не нараховується протягом цього строку незалежно від результатів адміністративного оскарження.

Період нарахування

Період, за який нараховується пеня, залежить від того, наскільки довго ви не погашаєте заборгованості. Нараховується пеня з першого робочого дня, який настає за останнім днем граничного строку сплати податку/збору, самостійно платником податків або контролюючими органами (дату буде вказано в податковому повідомленні-рішенні) (пп. 129.1.1 ПКУ).

Закінчується нарахування в день, коли гроші зараховуються на рахунок Держказначейства чи державного цільового фонду, куди сплачують податки та збори (пп. 129.3.1 ПКУ).

Обчислення пені

Пеня нараховується на суму податкового боргу разом зі штрафними санкціями (за наявності) за кожен календарний день прострочення сплати (п. 129.4 ПКУ).

Нарахування проводиться із розрахунку 120% річної облікової ставки НБУ: береться ставка, що діє на день виникнення податкового боргу чи на день його повного або часткового погашення (вибрати потрібно більшу величину).

Обчислюється пеня за всіма податками, які сплачують згідно із ПКУ, за формулою (Інструкція № 953):

де:

Y — сума пені, нарахована на суму заниженого податкового зобов’язання (округлюється до другого знака після коми);

Σпогашення податкового боргу — фактично погашена сума податкового боргу (недоплати);

Кднів — кількість календарних днів, на яку затримали сплату податкового зобов’язання;

UНБУ — облікова ставка НБУ, що діє на день виникнення недоплати або погашення податкового боргу, береться більша з величин;

1,2 — коефіцієнт для розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ;

R — кількість днів календарного року.

Сплата пені

Ви можете сплатити пеню окремо або оформити сплату одним платіжним документом разом із заборгованістю.

Зверніть увагу, що при погашенні податкового боргу кошти в першу чергу зараховують у рахунок погашення заборгованості. Коли борг погашено повністю, гроші зараховують у рахунок погашення штрафів і тільки після цього — у рахунок пені.

Відповідальність

Хоч за несплату пені законодавством відповідальності не передбачено, потрібно зважити, що пеня, нарахована на суму заборгованості, також вважається податковим боргом. Отже, збільшує вашу заборгованість.

Приклад розрахунку пені

Підприємець 3-ї групи ЄП (неплатник ПДВ) у червні 2015 року виявив, що в декларації за I квартал поточного року він відобразив дохід не в повному розмірі. Заниження доходу — 100 000 гривень, недоплата ЄП — 4 000 гривень. Заборгованість погашається 27.06.2015.

Обчислимо, яку суму пені потрібно сплатити в такому випадку.

Оскільки граничний строк сплати ЄП — 20.05.2015, а заборгованість погашено 27.06.2015, то період для розрахунку пені — з 21.05.2015 до 26.06.2015 включно.

Обчислюємо суму пені.

(4 000 грн х 37 к. дн. : 100% х 30% х 1,2) : 365 к. дн. = 145,97 грн,

де:

4 000 грн — сума недоплати ЄП;

37 к. дн. — кількість днів, на яку прострочено сплату податку;

30% — облікова ставка НБУ (протягом розглянутого періоду не змінювалась);

1,2 — коефіцієнт для розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, ця цифра не змінюється і завжди використовується при розрахунку;

365 к. дн. — кількість календарних днів року.

Список використаних нормативно-правових актів

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

  2. Інструкція № 953 — Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затверджена наказом ДПАУ від 17.12.2010 № 953.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert