Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Уточнення в поточній декларації підприємця

1 жовтня 2017

У декларації за поточний звітний період можна уточнити помилки, допущені в декларації за попередній період. Такий варіант уточнення варто застосовувати, якщо помилки не призвели до недоплати з єдиного податку та штрафних санкцій.

Завантажити актуальну форму декларації з єдиного податку за 2017 рік.

Особливості уточнення

Уточнювати дані звіту за попередній період у поточній декларації доречно, якщо:

  • допущено помилку при заповненні загальних відомостей про  ФОП;

  • єдинник 3-ї групи завищив або неправильно розрахував дохід, що призвело до переплати з  ЄП (її можна повернути або зарахувати за рахунок майбутніх платежів з ЄП);

  • єдинник 1-ї або 2-ї групи уточнює розмір доходу, що не призведе до перевищення граничного обсягу доходів, установленого для групи ЄП. 

Якщо ж дохід було занижено, що спричинило недоплату ЄП, із виправленнями краще не зволікати й подати уточнюючу декларацію окремим документом — так штраф і пеня будуть менше. Адже розмір штрафу залежить від способу уточнення (п. 50.1  ПКУ):

  • 3% від суми недоплати з ЄП, якщо уточнююча декларація подається самостійним документом;

  • 5% від суми недоплати, якщо виправляють помилку у звітній декларації за поточний період.

В разі самостійного виправлення помилок у декларації нарахування пені починається через 90 календарних днів після граничного строку сплати податку (п. 129.9 ПКУ). Тобто якщо ви подали декларацію, в якій неправильно розрахували податок, але протягом 90 днів виправили помилки у звітності за поточний період, сплатити потрібно буде тільки суму недоплати і штраф.

Заповнення декларації

Якщо самостійно виявлені помилки виправляються в рамках звітної декларації за поточний період, у розділі I «Загальні відомості» форми податкової декларації поставте позначку напроти типу декларації «звітна» або «звітна нова» — якщо декларацію ви вже подавали, але строк подання звітності ще не скінчився.

У полі «2» вкажіть поточний звітний період, за який подається декларація.

А в полі «3» зазначте період, за який уточнюються показники.

Решту полів розділу І заповнюють так само, як і при поданні звітної декларації.

У розділі, призначеному для вашої групи ЄП, вкажіть показники доходу за звітний період, уже з урахуванням виправлень, тобто тільки правильні дані. Наприклад, якщо в декларації за I квартал ви відобразили неправильну суму доходу, то при заповненні звітності за півріччя ви вказуєте вже правильну суму доходу, з урахуванням виправлень.

Розділ V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» призначений для розрахунку єдиного податку. Заповнюють його за таким самим принципом, що й у звітній декларації, але в розрахунках використовують уже виправлені дані. 

У розділ VI «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» вносять дані, пов’язані з виправленням помилок, розраховують суми штрафу й пені (якщо податкове зобов’язання було занижено). Заповнюється він так само, як в уточнюючій декларації, але в рядку «19» штраф розраховується за ставкою 5% і зазначається відповідна ставка.  

Код рядка Дані для заповнення
15  Сума з рядка «14» декларації, в якій виявлено помилку
16  Правильна сума єдиного податку за звітний період
17

Цей рядок заповнюється, якщо через помилку суму єдиного податку занизили

Сума податку, яку потрібно доплатити = рядок «16» − рядок «15» (сума в рядку «16» повинна бути більшою, ніж у рядку «15»)

18

Заповнюється, якщо через помилку ви вказали більшу суму ЄП, ніж потрібно

Сума, на яку потрібно зменшити раніше задекларований ЄП = рядок «16» − рядок «15», без знака «мінус» (рядок «16» повинен бути меншим за рядок «15»)

19

Заповнюється, якщо після виправлення помилки виникла недоплата з ЄП: значення рядка «17» помножують на 5%. 

Якщо недоплати не було, ставимо прочерк

20

Сума пені (після закінчення 90 днів від граничного строку сплати зобов'язання).

Якщо недоплати не було, ставимо прочерк.

Якщо пеня не нараховується (протягом 90 днів після граничного строку сплати зобов'язання), ставимо прочерк

Приклад

Підприємець 3-ї групи ЄП (неплатник  ПДВ) у IІ кварталі 2016 року виявив завищення доходу в декларації за I квартал на 300 тис. гривень. Помилку виправлено при поданні поточної звітної декларації за півріччя 2016 року. Сума ЄП, зазначена в помилковій декларації, — 30 000 гривень, у поточній декларації ця сума за той самий період становить 15 000 гривень.

Сума переплати ЄП у нашому прикладі складе 15 000 гривень (300 000 × 5% (ставка ЄП)).

Штраф і пеню в цьому разі не нараховують, тому що не було недоплати.

Таблиця VI звітної декларації за півріччя 2016 року заповнюється так:

Назва показника Код рядка  Сума (грн)
Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації) 15

30 000,00

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка 16  15 000,00
Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету  (рядок 16 − рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)

17   —

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету(рядок 16 − рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)

18  15 000,00

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 × 3 % або  17 × 5 %)8

19 
Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України 20

Список використаних нормативно-правових актів

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert