Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Декларація юридичної особи на 3-й групі

Юридичні особи 3-ї групи єдиного податку здають звітність раз на квартал. Показники в декларації вказують на підставі даних спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат.

Строки подання

Звітний період у юросіб 3-ї групи — квартал, а подати декларацію у фіскальну службу потрібно протягом 40 днів від дня закінчення звітного кварталу (пп. 49.18.2 ПКУ):

 • за I квартал декларація подається до 10 травня;

 • за півріччя — до 10 серпня;

 • за три квартали — до 9 листопада;

 • за чотири квартали (річна) (п. 46.3 ПКУ) — до 9 лютого за минулий звітний рік.

Якщо останній день подання припадає на вихідний або святковий день, строк подовжується до наступного за ним робочого дня (п. 49.20 ПКУ).

Задекларовану суму єдиного податку потрібно сплатити протягом 10 днів від дня закінчення строку подання декларації, тобто не пізніше 50 днів після завершення звітного кварталу. Якщо останній день сплати припадає на вихідний, то останнім днем строку вважається попередній йому робочий день.

Правила заповнення

Інструкції щодо заповнення декларації немає, але є вимоги податкового законодавства, які треба враховувати при складанні звітності:

 • декларація заповнюється за формою, що діє на момент її подання (п. 48.1 ПКУ);

 • показники доходу відображають відповідно до даних спрощеного бухобліку (пп. 296.1.3 ПКУ);

 • суми доходу в декларації вказують у гривнях із копійками;

 • при поданні звіту в паперовій формі в незаповнених рядках слід поставити прочерки;

 • декларацію підписує керівник підприємства або уповноважена особа, а також особа, відповідальна за ведення бухобліку та надання податкової декларації у фіскальну службу (п. 48.5 ПКУ);

 • декларація складається наростаючим підсумком за I квартал, півріччя, три квартали та рік.

Алгоритм заповнення

У вступній частині декларації вкажіть її обов’язковий реквізит — «Порядковий № за рік». Нумерувати потрібно всі декларації, в тому числі нові звітні й уточнюючі, починаючи з першої у звітному періоді.

У розділі «Загальні відомості» в 1-му рядку позначте тип декларації.

«Звітна» подається в рамках звітного періоду за квартал.

«Звітна нова» подається, якщо потрібно внести зміни у «звітну», а строк подання декларації ще не минув. У рамках звітного періоду таких декларацій може бути кілька. Штрафи при їх поданні не нараховуються.

«Уточнююча» декларація подається для виправлення самостійно виявлених помилок після завершення строку подання звітності. Якщо сума ЄП у звітній декларації була завищена, переплату можна повернути або вона автоматично буде зарахована як передоплата за наступний звітний період. Якщо податкове зобов’язання занижене, крім суми недоплати, потрібно сплатити штраф і пеню.

«Довідково» подається декларація для одержання довідки про доходи за інший, ніж квартальний, звітний період.

У 2-му рядку позначте період, за який подається декларація.

Рядок 3 заповнюють, якщо у звітній декларації уточнюються дані за минулі періоди. У ній вказують період, який уточнюється.

У 4-му рядку вкажіть відомості про платника податків, ці реквізити обов’язкові для заповнення:

 • повне найменування підприємства відповідно до реєстраційних документів;

 • код ЄДРПОУ підприємства;

 • код основного виду діяльності за КВЕД;

 • код організаційно-правової форми господарювання підприємства (зафіксований у довідці зі статистики);

 • податкова адреса — місцезнаходження підприємства, зазначене в реєстраційних документах.

Електронна адреса та факс — за бажанням.

У 5-му рядку вкажіть повне найменування податкової інспекції, куди подаєте декларація.

У другій частині декларації — таблиці ІІ «Дохід, що підлягає оподаткуванню» — потрібно вказати показники доходу за звітний період.

У 1-му рядку «Сума доходу за податковий (звітний) період» відображається сума отриманого доходу, підтверджена документами бухгалтерського обліку.

Неплатник ПДВ — у графі 3 «Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 2%» ставить прочерк, а в графі 4 «Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 4%» зазначає дохід, оподатковуваний за ставкою 5%.

Платник ПДВ у графі 3 вказує дохід, що обкладається за ставкою 3%, а в графі 4 ставить прочерк.

Рядки 2–4 заповнюють, якщо у звітному періоді:

 • перевищено граничний обсяг доходу (5 млн гривень) — рядок 2 «Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України»;

 • були негрошові взаєморозрахунки з контрагентами — рядок 3 «Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий, відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України»;

 • отримано дохід від заборонених на єдиному податку видів діяльності — рядок 4 «Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування».

У рядку 5 вказують загальну суму доходу за звітний період (сума рядків 1–4).

У третій частині декларації — таблиці ІІІ «Розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку» — потрібно розрахувати суму ЄП, нарахованого до сплати.

У рядку 6 зазначають суму ЄП, яку потрібно сплатити у звітному періоді (рядок 1 × ставку ЄП платника податків):

 • неплатники ПДВ у графі 3 «Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою 2%» ставлять прочерк. У графі 4 «Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою 4%» вказують суму ЄП = сума рядка 1 × 5% (ставка ЄП);

 • платники ПДВ у графі 3 вказують суму ЄП, розраховану шляхом множення рядка 1 на ставку ЄП 3% від доходу, а в графі 4 «Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою 4%» ставлять прочерк.

Рядок 7 «Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки» заповнюється, якщо були порушені правила роботи на спрощеній системі. Сума доходу, отриманого від перевищення граничного обсягу доходу, негрошових взаєморозрахунків або заборонених видів діяльності (рядки 2, 3, 4), обкладається за подвійною ставкою:

 • 10% — для неплатників ПДВ: суму ЄП вказують у графі 4 «Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою 4%»;

 • 6% — для платників ПДВ: суму ЄП зазначають у графі 3 «Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою 2%».

У рядку 8 вказують загальну суму ЄП за звітний період — сума рядків 6 і 7.

Рядок 9 «Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період» заповнюється в деклараціях за півріччя, 3 квартали та за рік. У ньому зазначається сума вже сплаченого ЄП — показник рядка 8 «Сума єдиного податку за податковий (звітний) період» із декларації за попередній звітний період. У декларації за І квартал у цьому рядку ставиться прочерк.

У рядку 10 «Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал» вкажіть суму ЄП, яку треба сплатити у звітному періоді. Вона дорівнює різниці між сумою єдиного податку, нарахованого наростаючим підсумком з початку звітного року, і сумою ЄП, нарахованого в попередньому звітному періоді (рядок 8 – рядок 9 = сума ЄП до сплати).

Розділ IV «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» заповнюють у разі самостійного виправлення виявлених помилок.

Сплатити єдиний податок потрібно протягом 10 днів після закінчення строку подання квартальної декларації.

На останній сторінці вкажіть:

 • дату подання декларації;

 • ПІБ, РНОКПП (раніше — ІПН) і підпис директора;

 • ПІБ, РНОКПП і підпис головного бухгалтера або особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку (якщо є в штаті).

Способи подання

Подати звіт у фіскальну службу можна:

 • в електронному вигляді через інтернет. Для цього знадобляться ключі ЕЦП директора, бухгалтера (якщо є в штаті) і печатки підприємства;

 • особисто директор або особа, уповноважена здавати звітність (бухгалтер). У податкову потрібно надати два ідентично заповнені екземпляри декларації. На одному інспектор ставить позначку про прийняття звіту;

 • поштою, листом із описом вкладення та повідомленням про вручення. Надіслати декларацію треба не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення строку подання звітності (п. 49.5 ПКУ).

Декларації повинні приймати без перевірки показників. Перевіряти можуть лише наявність обов’язкових реквізитів (п.п. 49.8–49.9 ПКУ).

Штрафи

За несвоєчасність надання податкової звітності передбачена відповідальність (п. 300.1 ПКУ). Якщо підприємство порушило строки подання або не подало декларацію, накладається штраф: 170 гривень — за перший випадок несвоєчасного подання декларації або 1020 гривень — якщо подібне порушення повторилося протягом року.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert