Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Нарахування пені на недоїмку з ЄСВ

18 травня 2016

Якщо ви вчасно не сплатили нараховану суму єдиного соціального внеску або неправильно розрахували її, занизивши суму до сплати, виникає недоїмка. На суму недоїмки нараховують штраф і пеню (п. 2 розд.VI​ Інструкції № 449). 

Формула і принцип нарахування пені на недоплату з ЄСВ, який підприємець платить за себе і роботодавець сплачує за найманих працівників, — однакові.

Період нарахування

Пеня нараховується за кожен день прострочення сплати внеску починаючи з першого календарного дня, наступного за днем ​​закінчення строку сплати ЄСВ, по день фактичної сплати заборгованості (ч. 13 ст. 25 ЗУ «Про ЄСВ»).

Строк сплати ЄСВ:

 1. У підприємців (ЄСВ за себе):

  • до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, за квартал — на спрощеній системі оподаткування;

  • до 10 лютого року, наступного за звітним, за рік — на загальній системі.

 2. Роботодавці сплачужть ЄСВ за найманих працівників:

  • щомісяця не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним;

  • авансом під час кожної виплати зарплати (доходу).

 3. Особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси та ін.), сплачують ЄСВ за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Якщо останній день строку сплати ЄСВ — вихідний або святковий, оплату можна внести в наступний за ним робочий день.

Строк давності для нарахування, застосування і стягнення сум недоїмки, штрафів і пені за ЄСВ не застосовується.

Якщо недоїмку виявили фіскальні органи, суму заборгованості, штраф і нараховану пеню необхідно сплатити протягом 10 календарних днів із дня отримання рішення про сплату недоїмки (Додаток 17 до Інструкції № 449) або оскаржити її в адміністративному чи судовому порядку.

Підстави для нарахування

Для нарахування пені потрібні документи, що підтверджують:

 1. Суму внеску і строк його сплати:

 2. Суму і дату погашення недоїмки з ЄСВ:

  • виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

  • корінець прибуткового документа про прийняття банком платежів готівкою;

  • звіт з ЄСВ із від’ємним значенням тощо.​

Якщо платник сам виявив недоїмку за ЄСВ, він має право погасити її самостійно. Для цього йому потрібно розрахувати пеню на суму недоїмки від дня, коли вона виникла, до дня сплати включно. Потім треба провести звірку з ЄСВ у податковій.

Якщо недоїмку виявили фіскальні органи, вони зазвичай надсилають платнику повідомлення-рішення, де вказано суму недоїмки. Перед сплатою зобов’язання за повідомленням-рішенням потрібно розрахувати суму пені, адже вона нараховується з першого дня виникнення недоїмки до дня, в який буде погашено недоїмку та пеню, включно. Потім слід провести звірку з ЄСВ у ДФС.

Списанню підлягають суми нарахованого ЄСВ, недоїмки зі сплати внеску, штрафи та пені, якщо підприємця визнано в судовому порядку безвісно відсутнім або недієздатним, у випадку смерті та при повній ліквідації юридичної особи. Підтвердні документи надають залежно від причини списання боргу, це можуть бути відповідні довідки або рішення суду, відомості чи довідка (витяг) з ЄДР.

Формула розрахунку

Пеня нараховується на суму недоїмки, тобто несплачену вчасно суму ЄСВ, без урахування штрафу, з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожен день прострочення платежу (ч. 10 ст. 25 ЗУ «Про ЄСВ»).

Сума пені розраховується за формулою:

Y = S × K × 0,1%,

де:

 • Y — сума пені, що нараховується на фактично сплачену суму недоїмки з ЄСВ (округлюється до другого знака після коми);

 • S — фактично сплачена сума недоїмки з ЄСВ;

 • K — кількість днів прострочення сплати;

 • 0,1% — ставка для нарахування пені.

Наприклад, платник станом на 18.08.2016 має недоїмку з ЄСВ у 10 000 гривень. Із них 3 000 гривень він сплачує 05.09.2016. Отже, кількість днів прострочення сплати — 18. Пеня, що нараховується на цю фактично сплачену суму, дорівнює: 3 000 грн × 18 к. дн. × 0,1% = 54,00 грн.

Сплата пені

Пеню, штрафу та недоїмки сплачують на ті самі рахунки, що і ЄСВ, одним або окремими платіжними документами.

За рахунок сум, що надходять від платника ЄСВ, погашаються недоплати, штрафи та пені у порядку календарної черговості їх виникнення (ч. 6 ст. 25 ЗУ «Про ЄСВ»).

Приклад нарахування пені

Бухгалтер підприємства в серпні 2015 року виявив, що у квітні 2015 року він не сплатив ЄСВ на нарахований, але не виплачений дохід за цивільно-правовим договором. Суму недоїмки у 20 000 гривень сплачено 17.08.2015.

Обчислимо суму пені, яку потрібно сплатити в цьому разі.

Граничний термін сплати ЄСВ — 20.05.2015, а заборгованість сплачена 17.08.2015, отже період для розрахунку пені — з 21.05.2015 по 16.08.2015 включно.

Пеня становить:

Y = 20000 × 60 × 0,1% = 1200 грн.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ЗУ «Про ЄСВ» — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

 2. Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert