Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Уточнююча декларація підприємця

У статті ми розповімо, як підприємцям-єдинникам заповнити та подати уточнюючу декларацію окремим документом. Для цього використовують форму, затверджену   Наказом Мінфіну № 578.

Завантажити актуальну форму декларації єдинника за 2017 рік.

Порядок уточнень

Уточнювати дані в декларації можна за фактом виявлення помилки протягом трьох років (1095 днів) із дня, що настає за останнім днем граничного строку подання звіту, в якому допустили помилку, а якщо декларацію надали пізніше — за днем її фактичного подання​ (п. 102.1   ПКУ). ​Але треба врахувати, що під час планових і позапланових документальних перевірок   ФОП не може подати уточнюючу декларацію за будь-який період, що перевіряється. А якщо подати її після перевірки, контролери мають право провести позапланову перевірку ФОП за цей період (п.п. 50.2–50.3 ПКУ).

Якщо ви виявили, що помилково розрахували єдиний податок у сумі меншій, ніж належить, і через це виникла заборгованість, не зволікайте з уточненням. Адже, окрім суми недоплати, потрібно буде заплатити штраф і пеню.

Зверніть увагу: під час самостійного виявлення помилок у декларації нараховувати пеню не потрібно, якщо виправите помилку протягом 90 календарних днів після граничного строку сплати податку (п. 129.9 ПКУ). Тобто, якщо ви подали звітність, в якій неправильно розрахували податок, але протягом 90 днів виправили помилки, подавши уточнюючу декларацію, сплатити потрібно буде тільки суму недоплати та штраф. 

Сплатити уточнену суму ЄП, штраф і пеню (якщо прострочка оплати податку більше 90 днів) потрібно до подання уточнюючої декларації.

Розмір штрафу розраховується від суми заборгованості з ЄП і залежить від способу уточнення:

  • 3% від суми заборгованості, якщо уточнюючу декларацію подаєте як самостійний документ;

  • 5% від суми заборгованності, якщо виправляєте помилку в звітній декларації за поточний період.

Сплатити недоплату з ЄП і штрафні санкції потрібно до подання уточнюючої декларації, якщо вона надається окремим документом.

Єдинники 1–2-ї груп сплачують ЄП за фіксованою ставкою, яка не залежить від отриманого доходу. Якщо з'ясували, що зробили помилку в сумі доходу, можна уточнити ці дані в поточній звітності.

Але коли виявили, що не врахували в декларації отриману суму доходу, через яку буде перевищено граничний рівень річного доходу, встановлений для групи, краще одразу ж подати уточнюючу декларацію окремим документом. Адже в такому разі із суми перевищення потрібно сплатити ЄП за ставкою 15% і подати заяву про перехід на «старшу» групу ЄП або загальну систему (пп. 298.2.3 ПКУ).

В уточнюючій декларації можна виправити помилки лише одного звітного періоду. Тому якщо єдинник 3-ї групи зробив помилку в одному кварталі і це потягло за собою помилки в наступних кварталах, слід подати окремі уточнюючі декларації до кожної помилкової декларації.

Заповнення уточнюючої декларації

Навіть якщо ви виправляєте помилку за період, коли діяла стара форма декларації єдинника, уточнюючу декларацію слід подавати за чинною на поточний момент формою (п. 50.1 ПКУ).

Заповнюється уточнююча декларація за особливим порядком.

У рядку «01» оберіть тип «уточнююча».

У рядку «03» вкажіть період, показники якого уточнюються, — «I квартал», «півріччя», «три квартали», «рік».

Рядки «04»–«07» і розділ I заповнюють так само, як і при поданні звітної декларації.

Розділи II–IV заповнюються як і при поданні звітної декларації для своєї групи, тільки в них наводять уже правильні показники. Єдинники 1–2-ї груп заповнюють свої розділи — II та III — за одним принципом.

У першій таблиці розділу, що відповідає вашій групі, потрібно вказати загальну суму щомісячних авансових платежів з єдиного податку за кожен квартал періоду, який уточнюється, незалежно від того, сплачені ці суми фактично чи ні (консультація в   ЗІР, підкатегорія 107.08).

У другу таблицю вносять правильні дані про отриманий дохід:

  • у рядках «01»/«03» — правильна сума доходу за звітний рік («01» — заповнює 1-а група, «03» — 2-а група ЄП);

  • рядки «02»/«04» заповнюються, якщо уточнення пов’язані з отриманням доходу від заборонених видів діяльності, негрошових розрахунків, з перевищенням допустимого для цих груп обсяг доходу, що оподатковується за ставкою 15% («02» — заповнює 1-а група, «04» — 2-а група ЄП);

Єдинники 3-ї групи заповнюють розділ ІV «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи». У відповідному рядку потрібно вказати правильну суму доходу за період, який уточнюється (неправильні суми доходу не вказують):

  • рядок «05» заповнюють платники   ПДВ, які платять ЄП за ставкою 3% від доходу;

  • рядок «06» — для неплатників ПДВ, які ЄП сплачують за ставкою 5% від доходу;

  • рядок «07» заповнюється, якщо уточнюєте дані про отримання доходу від заборонених видів діяльності, негрошових розрахунків, від перевищення допустимого обсягу доходу, який оподатковується за ставкою 15%.

У розділі V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» розраховують єдиний податок, заповнюють його за тим самим принципом, що і в звітній декларації, але вже з урахуванням виправлень.

У розділ VII «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» вносять дані, пов’язані з виправленням помилок:

Код рядка

Дані для заповнення

15

Сума з рядка «14» декларації, в якій виявлено помилку

16 

Правильна сума єдиного податку за період, який уточнюється

17

Цей рядок заповнюється, якщо через помилку суму єдиного податку занизили.

Сума податку, яку слід доплатити = рядок «16» − рядок «15» (сума в рядку «16» повинна бути більша, ніж у рядку «15»)

18

Заповнюється, якщо через помилку суму ЄП ви вказали більшу, ніж належить.

Сума, на яку слід зменшити раніше задекларований ЄП = рядок «16» − рядок «15», без знака «мінус» (рядок «16» повинен бути меншим за рядок «15»)

19 

Заповнюється, якщо після виправлення помилки виникла недоплата з ЄП: значення рядка «17» множать на 3%.

Якщо недоплати не було, рядок прокреслюємо

20 

Сума пені (після закінчення 90 днів після граничного строку сплати зобов'язання)

Якщо недоплати не було, ставимо прочерк

Якщо пеня не нараховується (протягом 90 днів після граничного строку сплати зобов'язання), ставимо прочерк

Якщо після виправлень сума єдиного податку стала більшою, спочатку потрібно сплатити недоїмку, штраф і пеню, а вже потім здавати уточнюючу декларацію.

А якщо в уточнюючій декларації сума ЄП зменшилася, можна повернути суму переплати або зарахувати ці кошти в рахунок майбутніх платежів з ЄП.​

Список використаних нормативно-правових актів

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

  2. Наказ Мінфіну № 578 — наказ Мінфіну «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» від 19.06.2015 № 578.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert