Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

3-я група — юридичні особи

1 січня 2016 року набрали чинності зміни до податкового законодавства, згідно з якими ставка єдиного податку для 3-ї групи збільшилася, а граничний обсяг річного доходу складає 5 млн гривень.

Умови перебування

Граничний обсяг річного доходу для ЮО 3-ї групи встановлено на рівні 5 млн гривень на рік (пп. 3 п. 291.4 ПКУ), а умови перебування дають можливість підприємству:

 • бути як платником, так і неплатником податку на додану вартість;

 • займатися будь-якими видами діяльності, крім заборонених для єдинників;

 • виробляти й продавати товари, надавати послуги населенню та всім суб’єктам оподаткування;

 • вести спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат;

 • приймати на роботу необмежену кількість працівників.

Юрособи на 3-й групі ЄП зобов’язані: проводити розрахунки з покупцями, використовуючи реєстратори розрахункових операцій, правильно оприбутковувати готівку в касу та дотримуватися касової дисципліни.

Не можуть бути платниками єдиного податку 3-ї групи юрособи (пп. 291.5.5–291.5.7 ПКУ):

 • у статутному капіталі яких 25% і більше часток у сукупності належить юрособам — неплатникам ЄП;

 • представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юросіб, які не є платниками ЄП;

 • юрособи-нерезиденти.

Ставка та порядок сплати ЄП

Єдиний податок сплачується від отриманого доходу, а розмір ставки залежить від того, чи є юрособа платником ПДВ  (пп. 293.3 ПКУ), і становить:

 • 3% від доходу — для платників ПДВ;

 • 5% від доходу — якщо ПДВ включено до складу єдиного податку.

Періодичність сплати ЄП — раз на квартал, протягом 10 днів після граничного терміну подання звітної декларації (40 днів після закінчення звітного кварталу). Граничний термін сплати ЄП — 50 днів після закінчення календарного кварталу. Якщо останній день сплати припадає на вихідний, сплатити єдиний податок необхідно в робочий день, що йому передує.

Сплачують єдиний податок на рахунок державного казначейства за місцем податкової адреси юрособи.

За невчасну сплату ЄП доведеться заплатити штраф. Його розмір залежить від строку затримки сплати податку (п. 126.1 ПКУ):

 • менше 30 днів — 10% від суми боргу з ЄП;

 • більше 30 днів — 20% від суми заборгованості.

Також належить сплатити пеню. Вона нараховується з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати ЄП (пп. 129.1.1 ПКУ).

Якщо заборгованість зі сплати ЄП протягом двох кварталів поспіль на кожне 1-е число місяця не погашається, реєстрація платника єдиного податку анулюється. Його буде переведено на загальну систему оподаткування в останній день другого із двох таких послідовних кварталів (пп. 8 пп. 298.2.3 ПКУ).

Подання звітності

Звітний (податковий) період для платників ЄП 3-ї групи — календарний квартал. Податкову декларацію вони подають чотири рази на рік. Строк подання — протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу (пп. 49.18.2 ПКУ). Якщо останній день подання припадає на вихідний або святковий день, подати декларацію можна наступного за ним робочого дня.

Штраф за неподання або невчасне подання звітності — 170 гривень, при повторному порушенні протягом року — 1020 гривень (п. 120.1 ПКУ).

Підвищена ставка ЄП

Підвищеною ставкою єдиного податку обкладається сума доходу, отримана:

 • від заборонених для єдинників видів діяльності; 

 • у результаті здійснення негрошових форм розрахунків;

 • у результаті перевищення максимально допустимої суми річного доходу в 5 млн гривень.

Розмір підвищеної ставки для ЮО 3-ї групи встановлено в подвійному розмірі звичайних ставок, він становить:

 • 6% від доходу — для платників ПДВ;

 • 10% від доходу — для неплатників ПДВ.

Отримання доходу забороненими для єдинників способами зобов’язує перейти на загальну систему оподаткування. Слід подати у фіскальну службу заяву про перехід на ЗС не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку наступного календарного кварталу (пп. 298.2.1 ПКУ).

При перевищенні допустимого обсягу доходу в 5 млн гривень подати заяву про перехід на ЗС потрібно не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення (пп. 3 п. 293.8 ПКУ).

Якщо не перейти на ЗС у добровільному порядку, контролюючі органи можуть анулювати реєстрацію платника єдиного податку з 1-го числа місяця, наступного за кварталом, у якому допущено порушення або перевищення (п. 299.11 ПКУ), якщо ці порушення виявили в ході перевірки.

Облік доходів і витрат

Юридичні особи зобов’язані вести спрощений бухгалтерський облік, а також зберігати первинні документи (договори, рахунки, акти, картки найманих працівників тощо). Строк зберігання — не менше трьох років із дня подання податкової звітності, в якій вони використовувалися, а також за умови, що в цей строк на підприємстві проводили податкову перевірку. Якщо ні, то зберігати первинні документи доведеться довше.

У разі якщо підприємство не зможе пред’явити первинні документи, доведеться сплатити штраф у розмірі 510 гривень — якщо таке порушення допущено вперше, і 1020 гривень — якщо до підприємства вже застосовувався штраф за таке порушення протягом року (п. 121.1 ПКУ).

За неналежне ведення обліку доходів передбачено також адміністративний штраф: від 51 до 136 гривень — за помилки, допущені вперше, і від 85 до 136 гривень — якщо за таке порушення протягом року до підприємства вже застосовували штраф (ст. 164КпАП).

ЄСВ і ПДФО

Юрособи 3-ї групи не можуть здійснювати діяльність без найманих працівників. Хоча б один працівник — директор — на підприємстві має бути обов’язково. За найманих працівників підприємство зобов’язане сплачувати єдиний соціальний внесок на загальних підставах, як і будь-який роботодавець.

Також ЮО виконує функції податкового агента, коли нараховує (виплачує) доходи, що обкладаються податком на доходи фізосіб, на користь фізособи, що перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

 2. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert