Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

ПДФО з найманих працівників

ПДФО сплачують зі своїх доходів фізичні особи. Розрахувати, утримати і сплатити цей податок з виплачених доходів повинен роботодавець, який виконує роль податкового агента (пп. 168.1.1​ ПКУ). Від розміру та виду доходу працівника залежить розмір ПДФО, а отже і сума, яку працівник одержить на руки після утримання всіх податків і зборів.

База для оподаткування ПДФО

Доходи, отримані працівником протягом місяця, поділяються на ті, з яких утримується ПДФО (п. 164.2 ПКУ), і ті, з яких утримання ПДФО не передбачено​ (ст. 165 ПКУ).

Основними видами виплат, з яких роботодавець утримує ПДФО та які складають базу оподаткування, є:

 • основна і додаткова зарплата, заохочувальні та компенсаційні виплати відповідно до умов трудового договору (контракту);

 • винагороди і виплати за цивільно-правовим договором;

 • додаткові блага (гроші, послуги, матеріальні та нематеріальні цінності, наприклад вартість подарунків, добровільного медстрахування, надміру витрачені у відрядженні кошти).

При визначенні бази оподаткування враховують усі грошові та негрошові доходи, які отримав працівник (п. 164.3 ПКУ). 

До виплат, з яких ПДФО не утримують, належать, наприклад, допомога по вагітності та пологах, аліменти, стипендії з бюджету тощо. Повний перелік таких виплат містить ст. 165 ПКУ.

Ставка ПДФО

 1. Основна ставка ПДФО — 18% бази оподаткування. Застосовується до всієї бази оподаткування — до доходів фізособи за трудовими та цивільно-правовими договорами.

 2. Для деяких видів незарплатних доходів передбачені окремі ставки ПДФО. Наприклад:

 • для доходу у вигляді пенсії, якщо її розмір перевищує 3 мінімальні зарплати, встановлені на 1 січня звітного року, — ставка 15%;

 • доходів у вигляді виграшів і призів, а також пасивних доходів (процентів за депозитами, роялті) — 18%;

 • доходів від продажу рухомого/нерухомого майна вперше за рік — 0%, а якщо вдруге — 5% тощо.

Особливості нарахування

При нарахуванні ПДФО треба пам'ятати правила:

 1. Дохід у вигляді зарплати. База оподаткування визначається як нарахована зарплата, зменшена на суму утриманої ПСП за її наявності. Наприклад, якщо працівник отримав за місяць зарплату в розмірі 3600 гривень і має право на «звичайну» ПСП, то ПДФО складе: 3600 грн × 18% = 648 грн.

 2. Винагорода за цивільно-правовим договором. Базою оподаткування буде нарахована сума винагороди, зменшена на суму ЄСВ. Наприклад, якщо працівник надав за ЦПД послугу за винагороду в сумі 1200 гривень, з неї утримають ПДФО у розмірі: 1200 грн × 18% = 216 грн.

 3. У решті випадків ПДФО розраховують множенням бази оподаткування на ставку податку, що діє для конкретного виду доходу.

Зверніть увагу: для негрошового доходу база оподаткування — його вартість, збільшена на «натуральний» коефіцієнт. Він обчислюється за формулою:

К = 100 : (100 − Сп),

де Сп — ставка ПДФО, що застосовується до цього доходу.

Розмір «натурального» коефіцієнта складає: 18% − 1,21951 (100 : (100 − 18%)).

Наприклад, якщо працівник отримав від роботодавця подарунок вартістю 1000 гривень і загальний дохід за місяць разом із подарунком не перевищує 10 мінімальних зарплат, то вартість подарунку із застосуванням коефіцієнта складає: 1000 грн × 1,21951 = 1219,51 грн.

ПДФО з доходу у вигляді подарунка при цьому становитиме: 1176,47 грн × 18% = 219,51 грн.

Як бачимо, за мінусом ПДФО база оподаткування дорівнює вартості подарунка: 1219,51 грн − 219,51 грн = 1000 грн.

Порядок сплати

Роботодавець як податковий агент зобов'язаний утримати і перерахувати в бюджет ПДФО з доходу працівника за його рахунок одночасно з виплатою такого доходу (п. 168.1.1 ПКУ).

Із нарахованих, але не виплачених доходів ПДФО необхідно сплатити протягом 30 календарних днів після останнього календарного дня звітного місяця (пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 168.1.5 ПКУ).

Якщо дохід надається в негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси роботодавця, ПДФО треба сплатити в бюджет протягом банківського дня, що настає за днем нарахування (виплати, надання) (пп.168.1.4 ПКУ).

Звітність

Роботодавець повинен відзвітувати перед фіскальною службою про нараховані фізособам і фізособам-підприємцям доходи й утримані суми ПДФО. Раз на квартал протягом 40 днів після закінчення кварталу треба подавати Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затверджений Наказом Мінфіну № 4.

Відповідальність

За неподання форми № 1ДФ, подання з порушенням строків, не в повному обсязі, з недостовірними відомостями чи з помилками, через які зменшилась або збільшилась сума ПДФО чи змінився платник податків, накладається штраф у розмірі 510 гривень. При повторному такому порушенні протягом року штраф збільшиться до 1020 гривень (п. 119.2 ПКУ).

Якщо роботодавець не нарахував, не утримав або не сплатив у бюджет ПДФО під час виплати доходу працівникові та це виявили контролюючі  органи, його оштрафують на 25% суми ПДФО, який мали нарахувати чи сплатити. Якщо таке саме порушення станеться вдруге протягом 1095 днів, штраф складе вже 50% суми податку. Втретє і більше протягом 1095 днів — штраф збільшиться до 75% суми ПДФО (п. 127.1 ПКУ).​

Також передбачені адміністративні санкції (ст. 163КпАП), які застосовуються до посадових осіб юрособи чи фізособи-підприємця:

 • за те, що не утримали або не перерахували до бюджету суми ПДФО при виплаті фізособі доходів, не повідомили або несвоєчасно повідомили податковим інспекціям відомості про доходи громадян за встановленою формою (форма № 1ДФ), — попередження або штраф від 34 до 51 гривні;

 • за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — штраф від 51 до 85 гривень.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

 2. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення  від 07.12.1984 № 8073-X

 3. Наказ Мінфіну № 4 — наказ Мінфіну «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» від 13.01.2015 № 4.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert