Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Податкова соціальна пільга

1 січня

Податкову соціальну пільгу ввели для підтримки людей із низьким рівнем доходів. Вона дозволяє зменшити оподатковуваний дохід, а отже і суму ПДФО, що утримується із зарплати працівника.

На скільки можна зменшити дохід перед оподаткуванням, залежить від розміру пільги, на яку має право працівник.

До яких доходів можна застосувати

Платник податків має право зменшити на суму ПСП заробітну плату, отриману від одного роботодавця (п. 169.1​ ПКУ). Тобто ПСП застосовують при виплаті:

 • основної зарплати (в т. ч. посадового окладу, тарифної ставки);

 • додаткової зарплати (доплат, у т. ч. за специфіку роботи і додаткові навички, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат згідно із законом, виробничих премій, індексації та ін.);

 • інших заохочувальних і компенсаційних виплат (разових премій і винагород за підсумками роботи за рік або квартал, матеріальної допомоги від роботодавця тощо);

 • відпускних і лікарняних (пп.169.4.1 ПКУ, консультація в ЗІР, підкатегорія 103.08.04).

ПСП не може застосовуватися:

 • до доходів, інших ніж зарплата (винагород за ЦПД, додаткових благ);

 • зарплати, якщо працівник отримує одночасно з нею виплати з бюджету (стипендію учня, студента, аспіранта, ординатора, ад'юнкта, грошове забезпечення військовослужбовця);

 • доходу ФОП і самозайнятої особи від підприємницької та іншої незалежної професійної діяльності.

Розмір ПСП

До зарплати працівника може застосовуватись один із видів ПСП: 100%-а, 150%-а та 200%-а.

Усі вони обчислюються виходячи з 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року: 

 • 100% ПСП, її ще називають звичайною або загальною ПСП (50% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Може застосовуватися до доходів будь-якого працівника, якщо його доходи не перевищують граничний розмір (пп. 169.1.2 ПКУ);

 • 150% загальної ПСП (75% прожиткового мінімуму для працездатної особи) надають особам, переліченим у пп. 169.1.3 ПКУ.

 • 200% загальної ПСП (100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) надають особам, переліченим у пп. 169.1.4 ПКУ.

Працівникам, які утримують двох і більше дітей до 18 років, надають 100% і 150% ПСП у розрахунку на кожну дитину  (пп. 169.1.2 ПКУ). Граничний розмір доходу, при якому можна застосувати пільгу, для них також збільшується кратно кількості дітей.

Розмір ПСП і граничний дохід у 2017 році

ПСП

Розмір

Дохід

Категорія працівників

100%

800 грн (а також 800 грн на кожну дитину до 18 років)

 

 

 

 

 

Граничний дохід для застосування ПСП — 2240 грн.

Для працівників із дітьми до 18 років:

 • для одного з батьків — 2240 грн × кількість дітей;

 • для другого з батьків — 2240 грн

Будь-якому працівнику при дотриманні граничного розміру доходу (2240 грн)

150%

1200 грн (а також 1200 грн на кожну дитину до 18 років)

 • Одинокій матері (батьку)

 • Вдові (вдівцю)

 • Опікуну, піклувальнику

 • Особі, що утримує дитину-інваліда

 • Чорнобильцю I та II категорії

 • Учню, студенту, аспіранту, ординатору, ад’юнкту

 • Інваліду I або II групи, в т. ч. з дитинства, крім тих, кому надають 200% ПСП

 • Особі з довічною стипендією за переслідування за правозахисну діяльність

 • Учаснику бойових дій на території інших країн після Другої світової війни

200%

1600 грн

 • Герою України, Герою Радянського Союзу, Герою Соціалістичної Праці або повному кавалеру ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особі, нагородженій чотирма і більше медалями «За відвагу»

 • Учаснику бойових дій під час Другої світової війни або особі, яка працювала в той час у тилу

 • Інваліду I або II групи — учаснику бойових дій на території інших країн після Другої світової війни

 • Колишньому в’язню або особі, визнаній репресованою чи реабілітованою

 • Особі, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни

 • Особі, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда

Граничний розмір доходу для застосування ПСП

Якщо працівник має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, застосовується одна податкова пільга з тієї підстави, що передбачає її найбільший розмір (пп. 169.3.1 ПКУ).

ПСП застосовується до зарплати, якщо її розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діє на 1 січня звітного року, помноженої на законодавчо встановлений коефіцієнт — 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (пп. 169.4.1 ПКУ).

Працівникам, які утримують двох і більше дітей до 18 років, надають 100%-ву або 150%-ву ПСП у розрахунку на кожну дитину. Тобто граничний розмір доходу для застосування ПСП підвищується множенням граничного розміру доходу для однієї людини на кількість дітей.

Наприклад, якщо у працівниці — самотньої матері троє дітей до 18 років, то вона має право в 2017 році на одержання 150% ПСП у сумі 1200 гривень, якщо її дохід за місяць не перевищить 6720 гривень (2240 грн × 3).

Право на підвищення граничного розміру доходу для ПСП за рахунок кількості дітей має тільки один із батьків.

Податковою пільгою можна користуватися до кінця року в якому дитині виповнилось 18 років.

Як оформити

Працівник має право сам вирішити, який роботодавець буде застосовувати до його доходу ПСП. Це право він реалізовує, подавши роботодавцю заяву про застосування ПСП у довільній формі (п. 169.2.2 ПКУ). Податківці рекомендують для зручності подавати таку заяву за формою, затвердженою Наказом ДПАУ № 461, що діяв до 31.01.2011 (консультація в ЗІР, підкатегорія 103.08.03).

ПСП застосовується до місячного доходу, в якому роботодавець отримав таку заяву і документи, що підтверджують право працівника на вибрану ПСП. Перелік документів і порядок їх подання визначений Постановою КМУ № 1227.

У заяві на застосування ПСП працівник вказує, що чоловік (дружина) при отриманні ПСП за місцем роботи не користується правом збільшити розмір доходу кратно до кількості дітей. Окремої форми заяви або довідки для підтвердження цього факту в нормативно-правових актах не передбачено (консультація в ЗІР, підкатегорія 103.08.03). 

Для застосування ПСП заяву подають один раз. Щорічно її писати ПКУ не вимагає. Однак якщо у працівника виникає право на застосування ПСП з інших підстав, ніж ті, що зазначені в заяві, то він повинен подати нову заяву з відповідними підтвердними документами.

Відображення застосування ПСП

Усі випадки застосування або незастосування ПСП відповідно до отриманих заяв про застосування або про відмову від пільги роботодавець відображає в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженому Наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4.

У графі 8 форми № 1ДФ «ознака податкової соціальної пільги» вказують:

 • під кодом 01 — 100% ПСП (тобто 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи);

 • під кодом 02 — 150% ПСП;

 • під кодом 03 — 200% ПСП;

 • під кодом 04 — звичайну 100% ПСП, визначену ознакою «01» для працівника, що утримує двох чи більше дітей до 18 років.

Перерахунок ПДФО за місцем застосування ПСП

Роботодавець зобов’язаний за місцем застосування ПСП зробити перерахунок суми нарахованої працівнику зарплати і суми наданої податкової пільги (пп. 169.4.2 ПКУ):

 • за результатами кожного звітного податкового року при нарахуванні зарплати за останній місяць звітного року;

 • при проведенні розрахунків за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за рішенням працівника або в разі її неправомірного застосування;

 • при проведенні остаточного розрахунку з працівником, який звільняється.

Перерахунок проводиться для того, щоб самостійно перевірити, чи правильно визначили місячні суми доходи, до яких застосовувалася ПСП, наприклад, у місяцях, коли лікарняні чи відпускні починалися в одному місяці, а закінчувались у наступному.

Якщо в результаті перерахунку виявилося, що в якомусь місяці виникла недоплата податку до бюджету, таку суму утримують із доходу співробітника та перераховують у бюджет, але штрафні санкції за це не передбачені (пп. 119.2 ПКУ).

Відповідальність

ПСП застосовується на підставі поданої працівником заяви, тому відповідальність за неправомірне застосування пільги несе саме він.

Якщо з вини працівника ПСП застосовується до доходів за кількома місцями їх одержання, то він втрачає право на пільгу за всіма місцями одержання доходу починаючи з місяця, в якому сталося порушення, і закінчуючи місяцем, у якому право на застосування ПСП відновлюється.

Щоб відновити таке право, треба подати всім роботодавцям заяву про відмову від ПСП і вказати в ній місяць, коли відбулося порушення. Після цього кожен роботодавець нараховує та утримує відповідну суму недоплати ПДФО і штраф у розмірі 100% суми недоплати за рахунок найближчої виплати доходу працівникові.

Якщо недоплату і штраф не утримали за рахунок доходу працівника, він має сам сплатити ці суми та включити їх у річну податкову декларацію.

Право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем повного погашення суми недоплати і штрафу.

Податкова інформує роботодавців про наявність порушень при застосуванні ПСП відповідно до Порядку № 86.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

 2. Постанова КМУ № 1227 — постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги» від 29.12.2010 № 1227.

 3. Наказ Мінфіну від 13.01.2015 № 4 — наказ Мінфіну «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» від 13.01.2015 № 4.

 4. Наказ ДПАУ № 461 — наказ ДПАУ «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податків» від 30.09.2003 № 461.

 5. Порядок № 86 — Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про поновлення його права на податкову соціальну пільгу, затверджений наказом Міндоходів від 27.01.2014 № 86.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert