Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Заповнення таблиці 5 звіту Д4

Таблицю 5 «Відомості про трудові відносини осіб» форми Д4 (додаток 4 до Порядку № 435) заповнюють страхувальники-роботодавці, які протягом звітного періоду:

 • уклали або розірвали трудовий договір із працівником;

 • уклали або розірвали цивільно-правовий договір із працівником чи фізособою;

 • надавали працівникові відпустку по догляду за дитиною до трьох або до шести років;

 • надавали працівникові відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

Якщо ж протягом звітного періоду таких події не було, таблицю 5 не треба заповнювати й подавати до податкової (п. 8 розд. ІV Порядку № 435).

Реквізити 1–4 у шапці таблиці заповнюються за таким самим принципом, як і на титульному аркуші:

 • реквізит 1 — код ЄДРПОУ юрособи або РНОКПП (раніше — ІПН) підприємця. Якщо ФОП має відмітку про сплату податків за паспортом, вказувати треба серію та номер паспорта;

 • реквізит 2 заповнюють тільки в разі припинення ЮО або ФОП і подання звіту правонаступником;

 • реквізит 3 — звітний місяць і рік, за який формується та подається таблиця;

 • реквізит 4 — треба вибрати тип звіту: «початкова», «скасовуюча» або «додаткова».

Порядок заповнення

У табличній частині проставляють: 

Номер графи Пояснення до заповнення
6 Проставляється позначка «1», якщо застрахована особа — громадянин України, позначка «0» — якщо не є громадянином України
7 Вказується категорія застрахованої особи за переліком, що під табличною частиною таблиці 5​
8

Ставиться «1», якщо винагороду за ЦПД виплачували працівнику, який працює у вас за основним місцем роботи або за сумісництвом. В інших випадках — «0».

9

РНОКПП (раніше — ІПН) працівника або серія та номер його паспорта, якщо є позначка про відмову від ІПН, датована після 01.01.2011. ПФУ повідомляє в усних консультаціях, що серія та номер паспорта зазначаються в наступному форматі: «БКNN XXXXXX», де «БК» означає, що в паспорті є позначка про відмову від ІПН, «NN» — серія паспорта, «XXXXXX» —  номер паспорта. Втім, Наказом № 435 це не обумовлено. Тож доцільно отримати індивідуальну консультацію з цього питання у вашому Пенсійному фонді

10

ПІБ працівника повністю, як написано в паспорті. Якщо працівник — іноземець, то вказують його ПІБ повністю, як у перекладі українською мовою завіреного паспортного документа

11

Вказується число звітного місяця, якого почалися/закінчилися трудові відносини, відносини за ЦПД, декретна відпустка

Якщо протягом звітного періоду трудовий договір розірвали, а потім знову уклали, за таким працівником виконують два записи (п. 8 розд. ІV Порядку № 435):

 • 1-й — із зазначенням дати припинення трудових відносин;

 • 2-й — із зазначенням дати початку трудових відносин.

Якщо протягом звітного періоду трудовий договір було укладено, а потім розірвано — на працівника робиться один запис.

Відомості про початок і закінчення цивільно-правових відносин у рамках договору підряду (виконання робіт) заносяться відповідно до строків, зазначених у договорі, а в рамках договору про надання послуг — за актом про їх надання.

Якщо з особою укладено два ЦПД в одному місяці, то в таблиці 5 заповнюється один рядок із датою початку дії того договору, який укладено першим

12

Вказують дату створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник. Дата створення нового робочого місця може не збігатися з датою прийняття на роботу.

Передбачається компенсація ЄСВ для роботодавця при виконанні таких умов (ст. 24 ЗУ «Про зайнятість»):

 • протягом 12 календарних місяців він створює нові робочі місця та працевлаштовує на них працівників;

 • упродовж 12 місяців роботодавець виплачує зарплату в розмірі не менше ніж три мінімальні зарплати за кожну особу на новому робочому місці.

За виконання цих умов роботодавцю протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня зарплати  не менше трьох мінімальних за кожну таку особу щомісяця виплачується компенсація ЄСВ у розмірі 50% від суми нарахованого єдиного внеску. Порядок отримання компенсації викладений у Постанові КМУ № 153

13

Якщо у звітному місяці був розірваний трудовий договір, вказують причину звільнення — статтю КЗпП, на підставі якої звільнено працівник

Під табличною частиною необхідно вказати дату формування звіту. Також проставляють РНОКПП (ІПН), підпис, ініціали з прізвищем керівника або підприємця і такі самі дані головного бухгалтера (якщо така посада є в штаті).

Приклад заповнення 

Протягом червня 2016 року у ФОП Петренка П. П. відбулися зміни в трудових відносинах із найманими працівниками:

 • 02.06.2016 розірвано трудовий договір із менеджером Левченко Т. М. за ст. 36 КЗпП за згодою сторін, а 21.06.2016 укладено трудовий договір із новим менеджером Савченком О. Ю.;

 • менеджеру Свиридовій А. Ю. надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами з 15.06.2016;

 • у продавця Коновал С. П. закінчилася відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами 22.06.2016, і їй надано відпустку по догляду за дитиною до трьох років з 23.06.2016.

Таблицю 5 форми Д4 звіту з ЄСВ слід заповнити таким чином:

Приклад заповнення таблиці 5.

Виправлення помилок

Розглянемо варіанти виправлення помилок у таблиці 5.

Щоб повністю скасувати відомості про працівника, подають звіт із таблицею 5 із типом «скасовуюча».

Якщо ж роботодавець забув вказати якогось працівника, подається звіт за попередній період із типом «додаткова».

Коли за один звітний період подаються таблиці зі статусом «скасовуюча» та «додаткова», їх треба подавати як два окремі звіти, кожен з яких повинен містити:

 • титульний аркуш (перелік таблиць звіту) з позначкою «скасовуюча»/«додаткова»;

 • таблицю 5 зі статусом «скасовуюча»/«додаткова».

У звіті з позначкою «скасовуюча» або «додаткова» не повинно бути таблиці 1 і таблиці 6.

Якщо потрібно замінити неправильні дані на коректні:

 • спочатку подається таблиця 5 із типом «скасовуча», де слід повторно вказати неправильні дані;

 • потім формується і з окремим титульним аркушем подається таблиця 5 із типом «початкова», але вже із правильними даними.

Якщо роботодавець до закінчення строку подання звіту з ЄСВ подає окрему таблицю 5 за поточний звітний період зі статусом «скасовуюча», «додаткова», вважається, що такий звіт не подавався взагалі. Тому якщо ви знайшли помилку в якійсь із таблиць звіту Д4 до граничного строку подання, формуйте заново весь звіт із правильними даними й подавайте його.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.

 2. ЗУ «Про зайнятість» — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

 3. Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435.

 4. Форма Д4 — Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів. Форма № Д4 (місячна), затверджена наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435.

 5. Постанова КМУ № 153 — постанова КМУ «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 13.03.2013 № 153.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert