Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Заповнення таблиці 1 звіту Д4

Таблицю 1 «Нарахування єдиного внеску» форми Д4 заповнюють усі роботодавці, які нараховують і виплачують доходи працівникам. У ній відображають підсумкові відомості як із нарахованих сум доходу, так і з нарахованого єдиного соціального внеску, який сплачується до бюджету. 

Заголовна частина

У заголовній частині таблиці 1 Форми Д4 вказують:

 • ПІБ фізособи-підприємця або найменування юрособи;

 • код ЄДРПОУ юрособи або РНОКПП фізособи-підприємця (це податковий номер, що раніше називався ІПН), серію та номер паспорта вказують підприємці, в яких є позначка про сплату податків за паспортом);

 • період, за який подається звіт.

Також заповнюють обов’язкові реквізити, вони перелічені в таблиці:

Номер реквізиту

Назва реквізиту

Пояснення до заповнення

4

Код основного виду економічної діяльності

Код можна дізнатися з виписки або витягу з єдиного держреєстру

9

Місцезнаходження (місце проживання), телефон

Місцезнаходження (місце проживання) — обов’язковий реквізит. Про телефон у Порядку № 435 такого не сказано. Але Пенсійний фонд стосовно попередньої форми Д4 наполягав, що телефон так само обов'язковий. І хоча зараз ця вказівка документально не підкріплена, все ж радимо убезпечити себе і зазначати телефон

14

Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді

Реквізит заповнюється, якщо у звітному місяці роботодавець створював нові робочі місця відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про зайнятість». Якщо таких місць немає, рядок прокреслюється

15

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період

Розраховується згідно з п. 3.2 Інструкції № 286.

До цього показника не включають працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною до трьох (шести) років.

Окремо вказуються:

 • працівники-інваліди;

 • працівники, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про зайнятість»;

 • штатна чисельність працівників — розраховується на певну дату за п. 2.2 Інструкції № 286 (до неї включаються особи, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною до трьох (шести) років);

 • особи, які виконували роботи за цивільно-правовими договорами;

 • особи, яким нараховано виплати у звітному періоді, у розрізі жінок і чоловіків 

Заповнення таблиці

Щоб краще зрозуміти логіку заповнення таблиці 1, її умовно можна поділити на кілька блоків. 

Номер рядка

Порядок заповнення

Відображення загальних сум усіх нарахувань за місяць

1.1–1.5

Зарплату, лікарняні, допомогу по вагітності та пологах і оплату за цивільно-правовими договорами, як і раніше, потрібно відображати в окремих рядках. 

Вказують нараховані за звітний місяць суми зарплати, винагород за ЦПД, лікарняних, допомоги по вагітності та пологах із зазначенням підсумкової суми в рядку 1.

Сума в рядку 1 повинна дорівнювати підсумковому числу в графі 17 таблиці 6.

У рядки 1.1–1.5 записують суми за видами доходів, які відповідають сумам нарахувань за кодами категорії застрахованих осіб із таблиці 6.

Суми лікарняних за рахунок роботодавця (за перші п’ять днів хвороби) і виплати від фондів соцстрахування вносяться в окремі рядки

Відображення нарахованих за місяць сум з урахуванням максимальної величини, на які нараховується ЄСВ

2.1–2.5​

Вказуються суми видів доходів з урахуванням максимальної величини доходу, на який нараховується ЄСВ (максимальний розмір бази для сплати ЄСВ — 25 прожиткових мінімумів для працездатної особи, що діють на дату нарахування; у січні–квітні 2017 року ця сума дорівнює: 25 × 1 600,00 грн = 40 000,00 грн, у травні–листопаді: 25 × 1 684,00 = 42 400,00 грн, у грудні: 25 × 1 762,00 грн = 44 050,00 грн):

 • за працівниками на загальних підставах — зарплата, допомога у зв'язку з хворобою, декретні, виплати за ЦПД. На ці суми роботодавці нараховують ЄСВ за ставкою 22% (рядок 2.1);

 • працівникам-інвалідам, на дохід яких нараховується ставка ЄСВ у розмірі 8,41% (рядок 2.2);

 • додаткова база нарахування ЄСВ — різниця між розміром мінімальної зарплати, встановленої на звітний період, і фактично нарахованою за цей період зарплатою (лікарняними, декретними). Це підсумкова сума, яка зазначена в графі 19 таблиці 6 і на яку нараховується ЄСВ в розмірі 22% (рядок 2.5).  Не слід плутати цей показник із доплатою до рівня мінімальної зарплати, яка включається до нарахованої зарплати і окремим рядком у звіті не проходить (за ст. 31 ЗУ «Про оплату праці», з 01.01.2017, якщо нарахована зарплата працівника, що виконав місячну норму праці, нижча за мінімальну, роботодавець повинен доплатити до рівня мінімальної одночасно з виплатою зарплати).

Сума рядка 2 повинна дорівнювати сумам загальних цифр у графах 18 і 19 таблиці 6

Відображення розрахованих сум нарахованого ЄСВ у розрізі ставок

3.1–3.5​

У розрізі ставок ЄСВ вказують суми внеску, нараховані на відповідні показники рядків 2.1–2.4, і суми додаткової бази нарахування ЄСВ (рядок 2.5).

Крім загальної суми ЄСВ, розрахованої за ставкою 22%, додатково можуть заповнювати рядки:

 • 3.2 — підприємства, установи й організації, в яких працюють інваліди, — для них діє ставка 8,41%;

 • 3.3 — підприємства й організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ і УТОС, — 5,3%;

 • 3.4 — підприємства й організації громадських організацій інвалідів, в яких працює не менш як 50% інвалідів і фонд оплати їхньої праці становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, — 5,5%.

Окремо в рядку 3.5 зазначається сума ЄСВ, нарахованого на додаткову базу нарахування ЄСВ.

Таким чином, у рядку 3 вказується підсумкова сума графи 21 таблиці 6

Відображення виправлення помилок, які стосуються донарахування або зменшення сум ЄСВ, нарахованого в попередніх періодах

4.1–4.4

Заповнюються, якщо у звітному місяці страхувальник самостійно виявив заниження сум ЄСВ, нарахованого (утриманого) у попередніх звітних періодах, як до 01.01.2016, так і після цієї дати. Вказують донараховану суму доходу, суму донарахованого і додатково утриманого ЄСВ у результаті виправлення помилки або донарахованого ЄСВ у результаті збільшення класу професійного ризику виробництва в попередніх звітних періодах.

У рядку «Зміст помилки» необхідно коротко викласти суть або причину помилки.

Виправлення такої помилки тягне за собою сплату штрафів

5.1–5.4

Заповнюються, якщо у звітному місяці страхувальник самостійно виявив завищення сум ЄСВ, нарахованого (чи утриманого) у попередніх звітних періодах. Вказують суму зайво нарахованого та утриманого ЄСВ у результаті виправлення помилки або нарахованого ЄСВ у результаті зміни класу профризику виробництва в попередніх звітних періодах.

Аналогічно в рядку «Зміст помилки» обов’язково коротко описують суть помилки

6.1–6.14 Зазначають загальну суму нарахованого ЄСВ, який підлягає сплаті за звітний місяць, включно з донарахуваннями і зменшеннями через виправлення помилок, у розрізі ставок нарахованого та утриманого ЄСВ

Додаток до таблиці 1, в якому зазначали суми заборгованості з виплати зарплати, суми виплаченої у звітному місяці зарплати і строки виплати, в чинній формі відсутній.

Приклад заповнення

ФОП Мироненко Сергій Іванович надає послуги в сфері туризму (код КВЕД 79.11), розмір ЄСВ — 22%. У нього на умовах трудового договору працює 4 працівника. За січень 2017 року він нарахував їм зарплату і лікарняні в загальній сумі 59 572 гривні.

1-му нараховано 2 800,00 гривень зарплати, частину місяця він був у відпустці за власний рахунок, тому донарахування до мінімальної зарплати не проводиться, але донараховується до мінімальної суми ЄСВ в розмірі 400,00 грн (3200,00 - 2800,00 грн = 400,00 грн).

2-му — 3 500,00 гривень зарплати.

3-му — 3 200,00 гривень зарплати.

4-му — 50 072,00 гривні зарплати (загальна сума нарахувань за цей період перевищує максимальну базу, на яку нараховується ЄСВ, — 25 прожиткових мінімумів, тому ЄСВ нараховується на частину — 40 000,00 гривень).

Приклад заповнення таблиці 1 звіту Д4.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ЗУ «Про зайнятість» — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI.

 2. ЗУ «Про оплату праці» — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР.

 3. Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435.

 4. Порядок № 237 — Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затверджений постановою КМУ від 08.02.2012 № 237.

 5. Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert