Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Заява-розрахунок на отримання декретних і звіт Ф4-ФСС з ТВП

2 липня 2016

Для оформлення декретної допомоги підприємець серед інших документів має надати до Фонду соцстрахування заяву-розрахунок. А після того як отримає допомогу — подати звітність за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Як заповнити заяву-розрахунок

У заяві-розрахунку вказуються дані підприємця та обчислюється сума допомоги. Заповнюють її від руки або на комп'ютері. Підприємець повинен вказати:

 • найменування страхувальника — ФОП ПІБ (наприклад: ФОП Іванова Т. М.);

 • місце проживання підприємця — адресу, за якою ви зареєстровані як підприємець;

 • реєстраційний номер страхувальника у Фонді соцстрахування — це порядковий номер ФОП у дирекції ФСС, де він перебуває на обліку. Дізнатися його можна в своєму управлінні;

 • контактний номер телефону, за яким із вами можна зв'язатися;

 • номер спецрахунку «2604», куди буде перераховано виплати від Фонду, та найменування банку, в якому він відкритий.

У таблиці видів матеріального забезпечення в рядку «По вагітності та пологах» вкажіть кількість днів лікарняного та розраховану суму допомоги. Цю ж суму продублюйте в рядку «Разом». Усі суми розрахунку вказуються в гривнях із копійками.

У другій таблиці заяви також слід зазначити:

 • ПІБ підприємця;

 • номер страхового свідоцтва — підприємець вказує РНОКПП (ІПН), якщо не отримував — номер і серію паспорта;

 • номер і серія лікарняного листка;

 • причину непрацездатності — потрібно написати «вагітність та пологи-8»;

 • період дії лікарняного: з ... до ...;

 • загальна кількість днів непрацездатності;

 • кількість днів лікарняного за рахунок коштів Фонду — вказується те саме значення, що і в попередній графі;

 • суму до виплати «Разом» — суму, зазначену в першій таблиці заяви-розрахунку;

 • суму виплати за рахунок коштів Фонду — як у графі 9 «Разом»​.

Проставте дату подання заяви, від неї і йтиме відлік 10 днів — строку, протягом якого повинні бути перераховані гроші від Фонду соцстрахування.

Якщо використовуєте печатку, проставте на заяві її відбиток.

Бланк заяви-розрахунку та приклад заповнення.

Звіт Ф4-ФСС з ТВП

Підприємець має подати звіт за отриманими від Фонду соцстрахування сум допомоги по вагітності та пологах.

Форма звіту — Ф4-ФСС з ТВП (затверджена Постановою Фонду соцстрахування № 4).

Подається за квартал, в якому було отримано допомогу, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

Якщо останній день терміну подання - вихідний або святковий день, він переноситься на наступний за ним робочий день.

Звіт можна подати:

 • в електронній формі;

 • у паперовому вигляді;

 • поштою, листом із повідомленням про вручення та описом вкладення. Надіслати його треба не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання звітності.

Як підприємцю заповнювати звіт Ф4-ФСС з ТВП

Заповнюється звіт українською мовою. Підприємець вказує в ньому такі дані:

 • найменування страхувальника — ПІБ підприємця;

 • реєстраційний номер страхувальника — це порядковий номер страхувальника в конкретній дирекції ФСС;

 • номер рахунку, куди було перераховано допомогу від Фонду, і найменування банку;

 • місце проживання ФОП;

 • номер телефону підприємця.

Зазначити період, за який подається звіт, — це квартал, в якому ви отримали допомогу: I квартал, перше півріччя, 9 місяців або рік.

Заповнення таблиці І

У таблиці «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» заповнюють графи:

 • «6» — сума допомоги, фактично отримана від Фонду соцстрахування;

 • «9» — дублюється сума з графи «6», якщо в звітному періоді підприємець не отримував інших виплат від Фонду.

Цю саму суму треба проставити в графах «21» і «22».

Заповнення таблиці ІІ

У таблиці «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду» в рядку «3» «По вагітності та пологах», в графі «3» вказуємо кількість днів лікарняного, в графі «4» — суму виплати. Її ж дублюємо в рядках «5» і «8».

У рядках, де немає інформації для відображення, ставимо прочерки.

Вказуємо дату подання звіту.

Поставте підпис і печатку, якщо використовуєте її.

Список використаних нормативно-правових актів

 1. Постанова Фонду соцстрахування № 4 — постанова Фонду соцстрахування «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2011 № 4.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert