Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Уточнення та виправлення помилок у звіті Д4

Помилки у звіті з ЄСВ (формі Д4) бувають двох видів:

 1. Помилки, які не стосуються грошових показників:

  • неправильно зазначені реквізити роботодавця;

  • помилки в персональних даних працівників;

  • неправильно зазначено або взагалі не зазначено відомості про прийняття/звільнення працівників або декретну відпустку, відпустку по догляду за дитиною до трьох/шести років.

 2. Помилки в грошових показниках:

  • у базі нарахування ЄСВ;

  • у додатковій базі нарахування ЄСВ;

  • у розрахованих сумах утриманого (до 01.01.2016) і нарахованого ЄСВ;

  • донарахування або зменшення нарахування доходу чи ЄСВ за минулі періоди.

Якщо помилки у звіті Д4 виявлено, коли строк подання звіту не минув, то можна до закінчення строку повторно сформувати і подати його — останній поданий звіт вважатиметься чинним.

Але пам’ятайте: не можна подавати тільки окремі таблиці з виправленими даними за поточний звітний період, тоді весь звіт вважатиметься не поданим.

Якщо ж строк подання звіту минув, виправлення проводимо залежно від виду помилки.

Виправлення в реквізитах роботодавця (страхувальника)

Виправити помилки в загальних реквізитах страхувальника, а саме в заголовній частині таблиці 1, можна, вказавши правильні показники у звіті за будь-який наступний звітний період. Подавати уточнюючі звіти зі статусом «скасовуюча» та «початкова» не потрібно (консультація в ЗІР, підкатегорія 301.06).

Зверніть увагу: якщо у звіті Д4 немає обов’язкового реквізиту (п. 6 розд. ІІ Порядку № 435), його визнають не поданим, що загрожує фінансовими санкціями (п. 8 розд. ІІ Порядку № 435).

Виправлення у персональних даних працівників чи роботодавця

Помилки в персональних даних можуть вплинути на пенсійний стаж і розмір пенсії працівника, тому їх важливо виправляти. У таблиці 5, таблиці 6 або 7 можуть бути допущені помилки в персональних даних, наприклад у таких:

 • громадянин України;

 • код за ЄДРПОУ або податковий номер страхувальника;

 • податковий номер/серія та номер паспорта працівника;

 • код категорії застрахованої особи;

 • код підстави для обліку спецстажу.

Для їх виправлення потрібно одночасно подати:

 • титульний аркуш із переліком таблиць звіту;

 • таблицю з позначкою «скасовуюча» з помилковими даними за період, у якому виявлено помилку;

 • таблицю з позначкою «початкова» із правильними даними (п. 2 розд. V Порядку № 435).

Подають тільки ті таблиці, в яких було допущено помилки.

Але є нюанс у заповненні таблиць, якщо треба виправити дані одночасно за кількома працівниками:

 • у таблицях 5 і 7 — можна вказати одразу всіх осіб, за якими допущено помилки, і в скасовуючому, і в початковому звіті;

 • у таблиці 6 — за кожним працівником заповнюють окремі звіти (п. 2 розд. V Порядку № 435).

Такий звіт не повинен містити таблицю 1 форми Д4.

Не можна при формуванні та поданні скасовуючих документів вносити зміни в суми нарахованої зарплати або доходу та у зв'язку з цим у нараховані суми ЄСВ за звітний місяць.

Приклад 1

ФОП подав звіт за формою Д4 і після граничного строку подання виявив, що в таблиці 5 допущено помилку в ІПН працівниці Левченко Т. М.: передостанньою цифрою замість «6» помилково вказали «3». Підприємець повинен подати титульний аркуш і таблицю 5 — «скасовуючу», де відобразити неправильні дані, та «початкову» із правильними.

Приклад заповнення звіту зі статусом «скасовуюча».

Приклад заповнення звіту зі статусом «початкова».

Виправлення даних про прийняття/звільнення та відображення спецстажу

Інформацію про прийняття, звільнення та спеціальний стаж працівника виправляють по-різному залежно від того, дані треба доповнити, скасувати чи виправити.

Якщо в таблиці 5 або 7 потрібно додати:

 • відомості про прийняття/звільненні працівників;

 • дату укладення/припинення цивільно-правового договору; 

 • відомості про надання відпустки по вагітності та пологах чи по догляду за дитиною до трьох/шести років;

 • дані про працівника, який має право на спеціальний стаж.

У таких випадках разом зі звітом за поточний період подають звіт (титульний аркуш і відповідні таблиці) з необхідними даними за попередній період із типом документа «додаткова» (п. 4 розд. V Порядку № 435).

 1. Щоб скасувати відомості щодо працівника, який помилково потрапив у зазначені таблиці, подають «скасовуючий» звіт — титульний аркуш і таблицю 5 або 7, в якій вказують тільки зайвого працівника.

 2. Якщо відомості виправляються, то подають:

 • титульний аркуш;

 • таблицю з позначкою «скасовуюча» з помилковими даними;

 • таблицю з позначкою «початкова» із правильними даними.

Зауважте: якщо подаєте за той самий звітний період таблиці зі статусами «скасовуюча» і «додаткова», кожна таблиця має бути з окремим титульним аркушем.

Звіт із позначкою «додаткова» і «скасовуюча» не повинен містити таблицю 1 додатка 4.

Приклад 2

ФОП подав звіт за формою Д4 і після граничного строку подання виявив, що в таблиці 5 неправильно вказали дату звільнення працівниці Левченко Т. М. — 02.11.2015 замість 05.11.2015. Підприємець повинен подати таблицю 5 звіту Д4: титульний аркуш, «скасовуючий» документ із неправильними даними та «початковий» із правильними.

Приклад заповнення звіту зі статусом «скасовуюча».

Приклад заповнення звіту зі статусом «початкова».

Виправлення помилок у сумі нарахованого доходу та ЄСВ

Таку помилку за попередній період виправляють у таблицях 1 і 6 при поданні поточного звіту за період, коли її виявили.

Виправляти ці помилки потрібно в будь-якому разі, бо строків давності щодо донарахування ЄСВ і застосування штрафних санкцій за ЄСВ не передбачено (ч. 16 ст. 25 ЗУ «Про ЄСВ»).

У таблиці 6 на застраховану особу заповнюється рядок, у якому, крім іншого, у графі 10 вказується код типу нарахувань «2» або «3» залежно від помилки:

 • код «2» — для зарплати (доходу), нарахованої в минулих періодах, на суму якої самостійно донараховано ЄСВ;

 • код «3» — для зарплати (доходу), нарахованої в минулих періодах, на суму якої самостійно зменшено зайво нарахований ЄСВ;

У графі 11 також проставляють місяць і рік, за який виправляється помилка, а в графах 17, 18, 20 і 21 — відповідні суми доходу та ЄСВ. Графа 20 заповнюється, якщо уточнюють суми утриманого ЄСВ за період до 01.01.2016.

При виправленні помилок необхідно дотримувати таких правил:

 1. Порівнювати виплати з максимальною базою нарахування ЄСВ за кожен місяць окремо. До виплат, період яких довше одного місяця (лікарняні, декретні, відпускні), максимальна величина застосовується окремо за кожен місяць (пп. 2 п. 3 розд. IV Інструкції Мінфіну № 449).

 2. За минулі періоди ЄСВ розраховується за ставками, що діяли на день нарахування зарплати (пп. 4 п. 1 розд. IV Інструкції Мінфіну № 449).

Далі виправлення помилок треба відобразити таблиці 1, у відведених для цього рядках.

Якщо ви донараховуєте ЄСВ, суми слід відображати в рядку 4:

 • в рядку 4.1 (4.1.1, 4.1.7, 4.1.8,  4.1.9, 4.1.12 або 4.1.13) — донарахована сума ЄСВ;

 • 4.3 (4.3.1, 4.3.4, 4.3.5) — доутримана сума ЄСВ;

 • 4.4 — сума доходу, на яку донараховано і з якої доутримано ЄСВ;

 • в рядку «Зміст помилки» вказують: причину, з якої відбулася помилка; період, в якому її виявлено, і вид виплати, на яку зайво нараховано єдиний внесок.

А у випадку зменшення нарахування ЄСВ суми відображають у рядку 5:

 • в рядку 5.1 (5.1.1, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.12 або 5.1.13 ) — сума, на яку зменшено нарахування ЄСВ;

 • 5.3 (5.3.1, 5.3.4 і 5.3.5) — доутримана сума ЄСВ;

 • 5.4 — сума виплати, на яку зайво нараховано єдиний внесок;

 • в рядку «Зміст помилки» — причина, з якої допущено помилку.

Якщо за дні, коли працівник фактично хворів, було помилково нараховано зарплату, в таблиці 6 потрібно заповнити:

 • одним рядком — суму нарахованої зарплати за період перебування на лікарняному та нарахованого/утриманого з неї ЄСВ зі знаком «−» у графах 17, 18 і 21;

 • правильну суму нарахованих лікарняних, у тому числі за дні, за які помилково нарахували зарплату.

Таким чином, при виправленні сум відпускних, лікарняних і допомоги по вагітності та пологах у таблиці 6 такі суми відображають зі знаком «−» (п. 9 розд. IV Порядку № 435).

Приклад 3

У червні 2016 року виявили, що у звіті за грудень 2015 року за працівницею Левченко Т. М. вказали суму без урахування місячної премії в розмірі 1 000,00 гривень, тому потрібно донарахувати і доутримати суму ЄСВ. Клас професійного ризику виробництва у 2015 році — 15, отже ставка ЄСВ — 37%.

У таблиці 6 у графі 10 слід зазначити код типу нарахувань «2», оскільки донараховано певну суму доходу та ЄСВ. А в таблиці 1 у рядках розділу 4 також перенесуться суми доходу та ЄСВ.

Приклади заповнення таблиць 1 і 6 звіту Д4.

Помилки при донарахуванні ЄСВ через зміну класу профризику виробництва

Починаючи з січня 2016 року скасовано необхідність визначати клас професійного ризику виробництва, натомість діє фіксований розмір єдиного соцвнеску — 22%. Тож з 2016 року роботодавці більше не подають Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності, а Фонд соцстрахування від нещасних випадків не надсилає повідомлення про зміну основного виду діяльності, що могло вплинути на розмір нарахування ЄСВ у зв’язку зі зміною класу профризику. ​

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ЗУ «Про ЄСВ» — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

 2. Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015  № 435.

 3. Форма Д4 — Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів. Форма № Д4 (місячна), затверджена наказом Мінфіну від 14.04.2015  № 435.

 4. Інструкція Мінфіну № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert