Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Відображення виплат за договорами ЦПХ у звіті Д4

28 жовтня 2016

Виплати за договором цивільно-правового характеру відображають у звіті за формою Д4 аналогічно до виплат за трудовим договором. Загальна сума нарахованого доходу за договором і ЄСВ зазначаються в таблиці 1, укладання та розірвання ЦПД — у таблиці 5, персоніфіковані суми доходу за договором та нарахований ЄСВ — у таблиці 6. Втім, є особливості в заповненні таблиць у разі нарахування виплат фізособам-підрядникам, яких найняли для виконання робіт чи надання послуг.

Почнемо з особливостей цивільно-правового договору:

 • за таким договором, укладеним між підприємцем і громадянином, останній зобов’язується за винагороду виконувати індивідуально визначену договором роботу;

 • оплачується не процес праці, а її результати, які визначають після закінчення роботи і оформляють актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), і на їх підставі провадять оплату;

 • роботи за ЦПД не відображають у трудовій книжці, але за умови сплати страхових внесків зараховують до стажу роботи, що дає право на трудову пенсію (п. «а» ч. 3 ст. 56 ЗУ «Про пенсійне забезпечення»);

 • цивільно-правовий договір не передбачає організацію процесу трудової діяльності, бо основною його метою є певний результат;

 • підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу.

Заповнення таблиці 1

Загальний порядок заповнення таблиці 1 розглянуто в статті «Заповнення таблиці 1 звіту Д4». Виплати за договором ЦПХ відображають у шапці та кількох рядках.

«Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру». Якщо договір уклали в одному місяці, а винагороду виплатите в іншому, треба враховувати всіх осіб, з якими уклали ЦПД, починаючи з місяця укладення. Цей показник заповнюється у всіх звітних місяцях, поки діє договір, незалежно від того, в якому місяці виплатили винагороду (консультація в ЗІР, підкатегорія 301.04.01).

«Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати» — цей показник включає осіб, які надавали послуги за ЦПД.

У рядку 1.2 таблиці вказується загальна сума, нарахована за цивільно-правовими договорами, а потім вона підсумовується з іншими сумами в рядку 1.

У рядку 2.1зазначається сума оплат за договором ЦПХ, на яку нараховується ЄСВ за ставкою 22%, тобто в межах граничного розміру — 25 мінімальних заробітних плат на місяць нарахування доходу, ця ж сума підсумовується в рядку 2.

У рядках 3.1і 3 — у тому числі, cума розрахованого ЄСВ за ставкою 22%.

У рядках 6.1 і 6 — суми ЄСВ, нараховані на виплати за ЦПД, вони включаються до загальної суми ЄСВ, що підлягає сплаті.

Заповнення таблиці 5

У графі 7 таблиці 5 зазначають категорію особи «3».

У графі 8: вказується «1», якщо особа працює одночасно і за трудовим договором (на основному місці або як сумісник), і за цивільно-правовим. Якщо ж із нею укладено тільки договір ЦПХ, то проставляється «0».

Графа 11 — дата початку/закінчення строку дії ЦПД, якщо якась із цих подій відбулася у звітному місяці. Якщо протягом звітного періоду договір уклали та розірвали, дати записують в одному рядку.

Є нюанси заповнення графи 11 залежно від того, який договір підписали — підряду (за яким виконують роботи, наприклад, укладають тротуарну плитку біля офісного приміщення) чи надання послуг (скажімо, проведення занять з англійської мови для співробітників), про їхні відмінності йдеться в ч. 1 ст. 849 та ч. 1 ст. 901 ЦКУ. Отже, відомості про початок і закінчення цивільно-правових відносин у межах договору підряду (виконання робіт) заносять відповідно до строків, зазначених у самому договорі, а в межах договору про надання послуг — відповідно до акту їх надання.

Наприклад, підприємець, який торгує морозивом, винайняв на літній сезон за договором ЦПХ двох осіб, які повинні телефонувати клієнтам, що раніше замовляли у нього товар на бенкети. Договір підписали на три місяці, але за підсумками кожного місяця складають акт.

Перша особа здійснювала дзвінки протягом трьох місяців. Тож в актах зазначено, що послуги надавалися з 1 до 30 червня, з 1 до 31 липня та з 1 до 31 серпня 2016 року, ці ж дати потрібно зазначати в графі 11 таблиці 5 у звітах з ЄСВ за червень, липень, серпень.

Інша особа, з якою теж уклали договір на три місяці, здійснювала дзвінки лише з 1 до 31 липня, відповідно підписано акт і відображено дати в графі 11 звіту за нею теж тільки за липень.

Щодо договору підряду — наприклад, підприємець замовив у підрядника розмалювати стіни його квест-кімнати, і це потрібно зробити за два місяці. Вони підписали договір, а коли робота була виконана — акт прийому-передачі робіт, в якому написано, що вони тривали два місяці. У таблиці 5 треба зазначити тільки дати початку та закінчення договору, а в таблиці 6 — нарахування відповідно до підписаного акту з кодом «1», якщо підписувався тільки один акт за результатами двох місяців, а не за результатами окремо кожного місяця.

Графи 12 і 13 таблиці 5 за особами, які працюють за ЦПД, заповнювати не потрібно.

Заповнення таблиці 6

У таблиці 6 оплати за цивільно-правовим договором відображають у наступних графах.

Графа 9 — тут потрібно вказати код «26». Розмір ЄСВ, який нараховується на винагороду за договором ЦПХ, складає: до 31 грудня 2015 року — 34,7%, з 1 січня 2016 року — 22%. Утримання — до 31 грудня 2015 року 2,6%, з 1 січня 2016 року скасовано.

При заповненні графи 10 треба зважати на такі обмеження:

 • код «1» застосовується, коли нараховано суму доходу за роботу/послуги, строк виконання яких перевищує календарний місяць або переходить з одного місяця на інший. Наприклад, в акті вказано період з 25 вересня до 10 жовтня — сума винагороди підлягає пропорційному розподілу на два місяці (п. 2 ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про ЄСВ»). Якщо нараховано суму за актом за три місяці — в таблиці 6 потрібно розбити виплату на три частини за три місяці, для сум за попередні місяці вказати код «1», а рядок за звітний місяць залишити порожнім: це пов’язано з тим, що у звіті не можна відображати нарахування за попередні періоди, а проставлений код пояснює це відображення (п. 3 розд. V Порядку № 435);

 • код «13» — якщо особі нараховується тільки винагорода за договором ЦПХ, цей код не використовується. Тому що при нарахуванні доходів фізичним особам не за основним місцем роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (п. 5 ст. 8 ЗУ «Про ЄСВ»). Якщо ж працівник виконує роботу (надає послуги) відповідно до ЦПД за основним місцем роботи, до бази нарахування ЄСВ за звітний місяць включається як зарплата, так і винагорода. І якщо база нарахування буде меншою за розмір мінімальної зарплати, то єдиний внесок розраховується з мінімальної зарплати.

У графі 15 зазначається кількість календарних днів перебування в цивільно-правових відносинах за договором або актом наданих послуг. Заповнюється графа щомісяця незалежно від того, чи були нарахування. Наприклад, якщо договір підряду уклали на рік і підписують акти, за якими проходять нарахування доходу, в місяцях, коли дохід не нараховується, кількість днів у графі 15 усе одно заповнюється (консультація в ЗІР, підкатегорія 301.06.01).

У графах 17−18 і 20−21 відображення сум при нарахуванні винагороди за ЦПД аналогічне до того, яке прийняте для виплат за трудовим договором.

Графа 17 — фактично нарахована сума за місяці, коли надавалися послуги, графа 18 — сума в межах максимальної величини.

Графа 20 — якщо потрібно виправити дані за попередні періоди, 21 — для відображення нарахованої суми ЄСВ.

Не стосуються виплат за ЦПД і не заповнюються графи 19, 22, 23, 24, 25.

Особливі випадки

У звіті Д4 не відображаються нарахування і дати укладення/розірвання цивільно-правових договорів із підприємцями, що виконують роботи/надають послуги відповідно до зареєстрованих у ЄДР видів діяльності (п. 1 ст. 4 ЗУ «Про ЄСВ»).

Якщо особа займається незалежною професійною діяльністю та їй виплачуєте дохід, безпосередньо пов’язаний із такою діяльністю, ЄСВ на такі виплати вам нараховувати не потрібно, за умови що фізособа надасть копію повідомлення про взяття її на облік у податковій як фізичної особи, яка провадить незалежну профдіяльність.

Також звертаємо увагу, що відносини, які виникають при укладенні договору найму (оренди) нерухомого майна, не стосуються виконання робіт або надання послуг. Єдиний внесок на суму орендної плати, виплаченої фізособі за такими договорами, не нараховується.

Виправлення помилок

Порядок виправлення помилок докладно описаний у статті «Уточнення та виправлення помилок у звіті Д4». Для виплат за цивільно-правовими договорами він такий самий, як і за трудовими, тільки в розділах таблиці 1 заповнюються рядки 4.1.7; 4.3.4; 5.1.7;5.3.4, якщо помилки стосуються нарахувань до 01.01.2016. Якщо виправляються помилки після 01.01.2016, то потрібно заповнювати рядки 4.1.1 і 5.1.1, а також зазначити «Зміст помилки».

Якщо донараховують або зменшують суму ЄСВ на суму доходу, нарахованого в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань «2» та «3» (п. 9 розд. ІV Порядку № 435).

ЄСВ за минулі періоди обчислюється виходячи з розміру, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) доходу, на який нараховується єдиний внесок (у 2015 році діяли ставки 34,7% — для нарахування ЄСВ, 2,6% — для утримання) (ч. 4 ст. 9 ЗУ «Про ЄСВ»).

Список використаних нормативно-правових актів

 1. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

 2. ЗУ «Про ЄСВ» — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

 3. ЗУ «Про пенсійне забезпечення» — Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII.

 4. Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert