Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Робота з оборотно-сальдовою відомістю

20 листопада 2015

Наочну аналітику взаєморозрахунків із контрагентами на будь-яку дату можна сформувати та роздрукувати у вигляді таблиці в розділі «Аналіз».

Внесені в систему дані з платежів, документів і розділів «Початкові залишки» та «Взаємовідносини з контролюючими органами» автоматично розподіляються за категоріями: «Грошові кошти», «Взаєморозрахунки з постачальниками», «Взаєморозрахунки з покупцями», «Фінансові допомоги», «Кредити та позики» і «Податки та збори».

Перейти до потрібної категорії можна, натиснувши на розділ «Аналіз».

За умовчанням дані відображаються за період з початку поточного місяця.

Грошові кошти

У цьому підрозділі відображаються всі суми надходжень і списань окремо за касою та розрахунковим рахунком.

Виберіть період, за який бажаєте отримати інформацію . Якщо в системі є дані за цей період, вони виведуться у вигляді таблиці. Можна фільтрувати інформацію за видами обліку, за замовченням відображається інформація «загального обліку», але можна подивитися суми за «податковим» і «управлінським» обліком окремо.

У колонці «Сальдо на початок періоду» показано суму грошей у касі (касах) або на розрахунковому рахунку на початок періоду.

У колонці «Обороти за період» — сума надходжень і списань за касою чи рахунком.

«Сальдо на кінець періоду» — показник стану грошових коштів на кінець періоду. В «дебеті» відображається позитивний залишок. Якщо на початок/кінець періоду сума відображається в «кредиті», це означає, що ви припустилися помилки при внесенні даних або маєте перевитрату коштів.

Загальна сума надходжень і списань показана навпроти «Банк/каса» ②.

Натисніть на «+» навпроти «Розрахункові рахунки» , щоб побачити повну картину переміщення грошей за контрагентами. Також розгорнуту картину надходжень і списань за податковим і управлінським обліком відображаються можна подивитися по «Касі» .

У рядку «Разом» — загальна сума окремо за кожною колонкою.

Взаєморозрахунки з покупцями

Тут зібрано дані платежів і документів у розрізі конкретних покупців.

Виберіть період для показу даних.

Суми відображаються за кожним контрагентом окремо , за договором або без його зазначення. За замовченням в таблиці показано дані податкового та управлінського видів обліку. Щоб відфільтрувати дані за видами обліку, натисніть «Загальний облік» .

У рядку навпроти контрагента відображається загальна сума. Натисніть на «+», щоб побачити розгорнуту картину взаєморозрахунків із контрагентом.

У колонках «Сальдо на початок періоду» та «Сальдо на кінець періоду»: «Дебет» — це сума, яку контрагент заборгував вам за поставлені товари, роботи, послуги; «Кредит» — ваша заборгованість перед контрагентом, вартість товарів і послуг, які ви як постачальник повинні відвантажити контрагенту.

У колонці «Обороти за період»: «Дебет» — вартість проданих товарів, наданих послуг чи сума грошей, яку ви повернули покупцю; «Кредит» — сума оплати, отримана від покупця, або вартість повернутих ним товарів.

У рядку «Разом» відображаються загальні суми за всіма контрагентами.

Ви можете завантажити таблицю у форматі PDF ③.

Взаєморозрахунки з постачальниками

Тут відображаються дані платежів і документів за конкретними постачальниками. Принцип роботи з цим блоком, такий самий, як і у взаєморозрахунках з покупцями.

Треба обрати період, за який бажаєте дізнатися дані за взаєморозрахунками з постачальниками в розрізі платежів і документів.

У колонках «Сальдо на початок періоду» та «Сальдо на кінець періоду»: «Дебет» — сума, яку контрагент заборгував вам, тобто вартість товарів, робіт або послуг, які він повинен поставити; «Кредит» — ваша заборгованість перед контрагентом, вартість товарів і послуг, яку ви як покупець маєте оплатити.

У колонці «Обороти за період»: «Дебет» — сума плати за товар (роботи, послуги) або вартість поверненого постачальнику товару; «Кредит» — вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або сума повернення грошових коштів, отримана від постачальника.

Фінансові допомоги

Якщо в системі є платежі з типами «Отримання поворотної фінансової допомоги» та «Повернення поворотної фінансової допомоги», ви можете подивитися аналітику розрахунків за отриманими фінансовими допомогами за період, що вас цікавить.

Натисніть на «+» біля найменування контрагента, від якого була отримана ПФД, щоб побачити розгорнуту картину взаєморозрахунків із ним за датами.

У колонці «Сальдо на початок періоду» у стовпчику «Кредит» відображається сума отриманої ПФД або залишок непогашеної заборгованості. «Дебет» — сума заборгованості.

Колонка «Обороти за період»: «Дебет» — сума переплати за ПФД. «Кредит» — сума отриманої допомоги.

У колонці «Сальдо на кінець періоду» у стовпчику «Дебет» вказано суму поверненої ПФД; «Кредит» — залишок заборгованості; у рядку «Разом» і навпроти найменування контрагента — сума отримання.

Кредити та позики

Дані щодо погашення заборгованості за отриманими кредитами та позиками відображаються в цій категорії. Як і в попередніх блоках, треба вибрати період для показу даних. Якщо в цьому періоді ви вносили в систему платежі з типами «Отримання кредитів і позик» та «Повернення кредитів і позик», вони відобразяться.

Натисніть на «+» біля найменування контрагента, щоб побачити розгорнуту картину взаєморозрахунків із ним за датами, що входять у вибраний період.

У колонках «Сальдо на початок/кінець періоду» у стовпчику «Кредит» відображається залишок непогашеної заборгованості; «Дебет» — сума переплати.

Зверніть увагу: наявність суми в стовпчику «Дебет» на кінець періоду може означати, що ви внесли до системи не всі надходження за кредитами і позиками або припустилися помилки.

Колонка «Обороти за період»: «Дебет» — сума погашення; «Кредит» — сума отриманого кредиту/позики.

Податки і збори

Інформація про нараховані та сплачені суми єдиного податку та єдиного соціального внеску відображатиметься в цьому блоці.

«Сальдо на початок періоду» — це суми переплати за податковими зобов’язаннями та заборгованості, які є у вас на вибрану дату.

У колонці «Обороти за період»: «Дебет» — сплачені суми ЄП та ЄСВ, а «Кредит» — суми податкових зобов’язань, нараховані до сплати.

«Сальдо на кінець періоду»: «Дебет» — переплата з ЄП/ЄСВ. «Кредит» — заборгованість за ЄП/ЄСВ.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert