Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Як обчислити ліміт каси

14 липня 2015

Юридичні особи на єдиному податку, які працюють з готівкою, зобов'язані встановити ліміт залишку готівкових коштів у касі (ліміт каси).

Ліміт каси — гранична сума готівки, яку можна зберігати в касі в неробочий час (п. 1.2 Положення № 637). Понадлімітні суми потрібно здавати в банк для зарахування на поточний розрахунковий рахунок підприємства — самостійно або за допомогою служби інкасації.

Підприємці ліміт каси не встановлюють (п. 2.7 Положення № 637).

Порядок розрахунку

Спосіб розрахунку залежить від специфіки роботи підприємства, обсягу готівкової виручки та ґрунтується на одному з двох показників:

 • середньоденному надходженні готівки в касу (для магазинів і підприємств, у яких готівка в касі формується за рахунок надходжень). За методом надходжень враховують всі надходження, крім надходжень із банку;

 • середньоденній видачі готівки з каси (для підприємств оптової торгівлі, що працюють за безготівковим розрахунком). За методом виплат враховують усі витрати, крім виплат на оплату праці (розд. 2–3 Інструкції № 5).

Формула розрахунку ліміту каси: суму надходжень/виплат за будь-які три місяці поспіль із останніх 12 місяців, що передують даті встановлення ліміту каси, поділити на кількість робочих днів підприємства за цей період.

Вибирайте спосіб, за якого ліміт каси буде максимальним.

Якщо обчислений середньоденний показник менше 170 гривень, ви можете встановити ліміт каси в розмірі 170 гривень (п. 5.4 Положення № 637).

Наприклад, ТОВ «Іскра» при обчисленні ліміту каси за методом надходжень використовує показники з жовтня по грудень 2015 року. Готівкова виручка за цей період — 528 965,8 гривень, кількість робочих днів — 61.

Обчислимо показник середньоденного надходження: 528 965,8 грн : 61 р. дн. = 8 671,6 грн.

На підставі цього розрахунку затверджено ліміт — 8 600 гривень.

Новостворені підприємства й ті, які вперше проводять готівкові розрахунки, встановлюють ліміт каси на перші 3 місяці роботи на підставі прогнозних показників. Відлік трьох місяців починайте із дня першого готівкового розрахунку. Суму ліміту потрібно обґрунтувати, наприклад, за допомогою бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування підприємства.

Якщо на підприємстві ліміт каси не встановлено, незалежно від причин він вважається нульовим.

Перегляд ліміту

Переглядають ліміт каси у міру необхідності. Наприклад, якщо відбулись істотні зміни в касових надходженнях (виплатах), змінився графік роботи.

Обов'язково це повинні робити лише підприємства, котрі встановили ліміт за прогнозними показниками. Новий ліміт каси вони визначають вже на підставі фактичних даних протягом двох тижнів після закінчення 3-місячного періоду, в якому діяв попередній ліміт (п. 5.2 Положення № 637).

Документальне оформлення

Ліміт каси затверджується внутрішнім наказом (розпорядженням) по підприємству та підписується керівником.

Також заповнюють Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі (Додаток 8 до Положення № 637), підписують його головний бухгалтер і керівник підприємства (уповноважена особа).

Підприємства, що встановили ліміт на 3 місяці на підставі прогнозних показників, у блоці «Касові обороти» ставлять прочерки; у графі «Ліміт залишку готівки в касі» — прогнозовану суму ліміту.

Здавання готівки в банк

Здавати понадлімітну виручку в касу банку для зарахування на розрахунковий рахунок підприємства може будь-який співробітник, зазвичай це робить касир, на якого оформлено довіреність з печаткою юрособи про здачу готівки. Можна скористатися платними послугами служби инкасації. У такому випадку обов'язково оформлюється супровідна відомість до суми, яку належить здати в банк.

Строк здавання виручки потрібно заздалегідь узгодити з банком. Періодичність визначає підприємство — все залежить від об'ємів готівкових надходжень.

Підтвердження операції зі здавання грошей — видана банком квитанція про внесення готівки.

Штрафи

Якщо ліміт каси перевищено або не встановлено, необхідно заплатити штраф у двократному розмірі виявлених понадлімітних сум за кожен день (абз. 2 ч. 1 ст. 1 Указу № 436).

На підприємстві, де ліміт не встановлено, він вважається нульовим, а вся готівка в касі на кінець робочого дня — понадлімітною (п. 5.8 Положення № 637).

Понадлімітні суми можна зберігати в касі 3 робочих дні у випадку, коли це:

 • гроші, отримані в банку для заробітних плат та інших виплат (включаючи день отримання грошових коштів у банку);

 • готівкова виручка (у сумі, зазначеній у платіжних відомостях) для виплат, що відносяться до фонду оплати праці (3-денний строк починається із дня настання строків цих виплат).

Не вважається понадлімітною готівка, якщо в день надходження вона (п. 5.9 Положення № 637):

 • здана в банк у сумі, що перевищує встановлений ліміт каси (не пізніше наступного робочого дня банку);

 • видана на господарські потреби (без попереднього здавання в банк та одночасного отримання з каси банку);

 • надійшла в касу у вихідні й святкові дні та здана в банк у сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, на наступний робочий день банку та підприємства або видана на госппотреби підприємства;

 • здана в банк через інкасаторів після операційного часу роботи банку.

 Список використаних нормативно-правових актів

 1. Указ № 436 — Указ «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 № 436/95.

 2. Положення № 637 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 № 637.

 3. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert